Kentsel Dönüşüm ve Tarlabaşı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 13 Kasım 2014, Perşembe
Saat: 15:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

Katılımcılar:
Ahmet Gün, Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği 
Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası
Nuray Çolak, TMMOB Şehir Plancıları Odası
Özlem Ünsal, Dr.
Gülşen İşeri, Gazeteci

Kolaylaştırıcı: Cihan Uzunçarşılı Baysal 

İletişim: migcentre@bilgi.edu.tr / 0212 311 53 50 / 0212 297 23 05