Grafik Şiddet: Çatışma ve Göçün Anlatı, Fotoğraf ve Karikatür Aracılığıyla Sunumu

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 19 Kasım 2014 
Saat: 14.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Mütevelli Heyet Toplantı Odası

Konuşmacı: Benjamin Dix (Fotoğrafçı, Doktora öğrencisi, Sussex Üniversitesi)

 Profesyonel fotoğrafçı olan Benjamin Dix, son 12 yıldır BM ve çeşitli uluslararası STK'larda iletişim direktörü olarak görev yaptı. Güney Asya Siyasi Coğrafyası alanında lisans (SOAS, 2002) ve Çatışma ve Şiddet Antropolojisi alanında yüksek lisans derecesi (Sussex, 2011) bulunan Dix halen Sussex Üniversitesi'nde Şiddetin Sanatsal Sunumu alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir. Benjamin Dix 2012 yılında kar amacı gütmeyen Positive Negatives adlı girişimi kurdu. Positive Negatives küresel çatışma, göç ve insani konuları daha geniş ve çeşitli kitlelere ulaştırmak amacıyla interaktif multimedya ve sanatın geleneksel formlarını kullanmaktadır. 

www.positivenegatives.org

 Etkinlik dili İngilizcedir.