Sosyoloji Bölümü Çarşamba Konuşmaları-10: Hegemonikleşmemiş Erkekliğin Peşinde

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 26 Kasım 2014, Çarşamba
Saat: 16.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-301

Konuşmacı: Cenk Özbay (Boğaziçi Üniversitesi)

Uzunca bir süredir Türkiye’de hegemonik erkekliğin dindar-muhafazakar, bireylerin özgürlük alanlarına karşı ailenin ‘geleneksel’ önemine ve işlevine vurgu yapan, cinsiyet eşitliğinden ziyade cinsiyetlerin farklılığını ve ‘tamamlayıcı’ işlevlerini öne çıkaran, dünya ile entegre olmaktan ve Batı medeniyetine dahil olmaktan çok onu eleştirmeye ve tepki göstermeye önem veren, modernitenin sunduğu yaşam tarzlarına ve farklılık-kültürel zenginlik atmosferine tepkili, aynı zamanda eklektik bir neoliberalizm fikri etrafında şekillendiğini söylenmektedir. Bu konuşmada, hem bu hegemonik erkeklik tarifi tartışmaya açmaya çalışılacak hem de bu çerçevenin dışında konumlanan erkeklikleri nasıl anlayabileceğimize dair sorular üretilecektir.  


Cenk Özbay:
Cenk Özbay, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu üniversitedeki lisans öğreniminin ardından University of Southern California’da Sosyoloji ve Cinsiyet Çalışmaları alanlarında doktorasını tamamladı. Araştırma konuları arasında erkeklik ve cinsellik, neoliberalizm, çalışma sosyolojisi ve kent yaşamı yer alır. Radikal İki, bianet, Toplum ve Bilim, Sexualities ve Doğu Batı gibi mecralarda yayınlanan yazılarının yanı sıra İngilizce ve Türkçe çok sayıda kitap bölümü kaleme aldı. Kitapları arasında Eşcinsel Kadınlar: Yirmi Dört Tanıklık (Metis, 2003), Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik (Metis, 2011), Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (Metis, 2014) ve Queering Sexualities in Turkey (IB Tauris, 2015) bulunmaktadır.