Sosyoloji Bölümü Çarşamba Konuşmaları-11: Ortadoğuda Şiddet, Güvensizlik Politikaları ve Küresel İsyan Dinamikleri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 10 Aralık 2014, Çarşamba
Saat: 17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-204

Konuşmacı: Engin Sustam (İstanbul Arel Üniversitesi)

Engin Sustam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde 1999'da lisans, 2003’te yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004-2005 yılları arasında Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales siyaset sosyolojisi kürsüsünde “Türkiye'de Çağdaş Kürt Edebiyatında Travma ve Zorunlu Göç” adlı ikinci yüksek lisans tezini Hamit Bozarslan’ın danışmanlığında savundu. Ardından zorunlu olarak askere alındı.

Aynı adlı üniversite’de EHESS ve Mimar Sinan Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen “Türkiye'de Kürt Altkültürü ve Güncel Sanat: Sapmalar, İçiçe Girişler ve Yersizyurdsuzluk” adlı doktora tezini Nilüfer Göle'nin danışmanlığında 2012 yılında savundu. Doktora tezi L'Harmattan, Paris yayınlarında Ocak 2015 için basıma hazırlanmaktadır. 2013’den beri İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Yard. Doç. Dr. olarak ders vermektedir.

Engin Sustam subaltern and postcolonial studies, yeni toplumsal hareketler, güncel sanat, yapısalcılık sonrası çağdaş fransız felsefesi, toplumsal patoloji, travma ve şiddet, edebiyat-sanat-müzik-sinema sosyolojisi, küresel isyan dinamikleri, çağdaş siyaset teorileri, mikro-kimlikler, kriz toplumu teorileri, antimilitarizm ve radikal demokrasi, son olarak postmodernizm ve çoklu modernlikler gibi çeşitli sosyalbilimler alanında çalışmalarına devam etmektedir. Hakemli ve hakemsiz dergi ve kolektif kitaplarda araştırmaları ve makaleleri yayınlanmıştır. Teorik Bakış, L’İntempestive, La Rose de Personne adlı dergilerde yazmaya devam etmekte ve yayın kurulundadır; yine “Artİst actual-modern” dergisinde bir süre sanat eleştirileri yazmış, “Duvar” adlı edebiyat eleştirisi dergisinde de yazmaya başlamıştır, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakem kurulundadır.