Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı 5. Yıl Kutlaması

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 17 Ocak 2015
Saat: 11.00-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-305

Psike İstanbul ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın ortak projesi olan Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı beşinci yaşına girdi. Bu süre zarfında on bir kitaba ulaşan Kitaplık, iki diziden oluşuyor: 1) Psike İstanbul üyesi analistler ve analist adayları tarafından gerçekleştirilen sempozyum sunumları, konuşmalar ve atölye çalışmalarından oluşan “Konferanslar”; 2) Türkiye’de analiz eğitimi veren yabancı eğitim analistlerinin eserleri ve bu eserleri yorumlayan Türkiyeli öğrencilerinin yazdığı bölümleri içeren “Şimdi ve Burada”

Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı bir taraftan uluslararası psikanaliz eserlerini Türkçeye kazandırmak, diğer taraftan yerli analistleri psikanalitik düşünce üretimlerinde cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu çabanın ürünü olan eserlerin her geçen gün artarak Kitaplık raflarında yerini almasından mutluluk duymaktayız. 

Program:

11.00-13.00      Panel: “Türkiye’de Psikanaliz Yayıncılığı: Sorunlar, Deneyimler ve Gelecek Perspektifi”
Fahri Aral, M. Banu Büyükkal, Nilüfer Erdem, Yavuz Erten, Ayça Gürdal, Benjamin Kilborne, Müge Sökmen 

14.00-15.00     Konferans: “Psikanalitik Kuramlar Açısından Haset, Tekinsiz ve Kem Göz”
Benjamin Kilborne

15.00-16.00    Konferans: “Utanç ve Ergen Ruhsallığındaki Yeri”
Türkay Demir


Not:
- Etkinlik gün boyunca herkese açık ve ücretsizdir.
- Benjamin Kilborne'nun komuşmasında ardıl çeviri yapılacaktır.