Uluslararası Anadil Günü

güncelleme: yayınlama:

2000 yılından bu yana UNESCO tarafından çokdilliliği ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla her 21 Şubat günü kutlanan Uluslararası Ana Dil Günü'nün temeli, 1952 yılında Bengal Dil hareketinin sonucunda Pakistan’ın Urdu dilini Bengladeş halkının resmi dili olduğunu deklare etmesinden kaynaklanmıştır. UNESCO’nun yayınladığı atlasa göre, dünyada yaklaşık 2.500 dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bir dilin yok olma tehlikesi, gelecek 100 yıl içinde söz konusu dili konuşacak kimsenin kalmaması anlamına geliyor. Buna göre Türkiye’de tehlikede olan dil sayısı ise 18’dir.

Bu dilleri kaybolan dillerden kaybolma tehlikesi taşıyan dillere doğru sıralayacak olursak; Kapadokya Yunancası (kaybolmuş), Ubıhça (kaybolmuş), Gagauzca, Ladino Turoyo, Abazaca, Hemşince, Lazca, Pontus Yunancası, Romanca, Süryanice, Ermenice, Adığece, Kabartayca ve Zazaca.

Çocuklarımızı ve gelecek kuşakları bu zenginlikten mahrum bırakmamak için anadilde konuşmayı, anadilde yayını ve anadilde eğitimi destekleyelim.