Bir Barış Hikayesi: İspanya Barış Süreci

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 24 Şubat 2015
Saat: 17.00-19.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Mütevelli Heyet Toplantı Odası

Konuşmacı: Akın Özçer

Bu etkinlik, Küresel Sorunlar Platformu ve Barış Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.

Kayıt için  tıklayın

Akın Özçer:
1978’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Somali’de, Lyon’da çeşitli görevlerde bulundu. Strazburg’a Avrupa Konseyi’ne tayin oldu. Madrid’e Müsteşar tayin edilip dört sene kaldı. İspanya’daki gelişmeler ve özellikle “Euskal Herria” Bask Milliyetçiliği dikkatini çekti. İki ciltlik 650 sayfalık “İspanya Siyasi Tarihinde Bask Milliyetçiliği”ni yazdı. Özçer; İspanya'daki süreci sık sık yerinde takip eden Türkiye'deki ender uzmanlardan biridir.

Kayıt için: 0212 311 72 48

www.kureselsorunlarplatformu.org

info@kureselsorunlaplatformu.org