Sosyoloji Bölümü Çarşamba Konuşmaları-14: “Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi”

güncelleme: yayınlama:

Günümüz Türkiye'sinde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi

Tarih: 8 Nisan 2015 Çarşamba 
Saat: 17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Alpkan Birelma

Çarşamba Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Emek hareketi nedir? Maddi yoksunluklara karşı bir tür refleks ya da patlama gibi ortaya çıkan, içinde bireylerin kaybolup önemsizleştiği bir yığın hareketi mi? Manevi ve hissi taleplere tercüman olan “yeni toplumsal hareketler”in hilafına, bir “çıkar grubu”nun maddiyata odaklanmış rasyonel ve araçsalcı bir hareketi mi? … tıpkı üzerinde yükseldiği sınıf meselesi gibi… Hep fazla erkek, hep çok ciddi, ekseriya kaba saba bir şey mi? Sınıf meselesinden başka her şeye küçümseyerek bakan özel bir tür entelektüel kibrin malzemesi, “göbekli-kravatlı- bıyıklı” sendikacı karikatürünün at koşturduğu bir çiftlik mi? Bir nostalji, bir uzak ve egzotik diyarlara özgülük, bir demodelik, burada bir namevcutluk, bir olmayacak dua mı? Bir “tüm soruların cevabı”, tüm yaralarımızın merhemi, ütopyaya uçak biletimiz mi yoksa? Emek hareketi bunların hepsinden bir takım izler, kalıntılar taşısa da varsayımları sorgulayıp tozları savuşturduğunuzda ortaya başka bir şey çıkıyor. 

Alpkan Birelma:
2001’de İstanbul Erkek Lisesi’nden, 2005’te de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans programından mezun oldu. Aynı üniversitenin Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisansını bitirdi ve halen aynı enstitüde doktora programına devam etmektedir. Farklı üniversitelerde yaptığı asistanlık ve okutmanlık görevleriyle geçimini sürdürmekte ve uzun yıllardır emek hareketinin içinde yer almaktadır. Ağırlıklı olarak etnografi yöntemini tercih etmekte ve sınıf, emek hareketi, sosyal politika ve İslam konularında çalışmaktadır. 2014 yılında İletişim Yayınları’ndan "Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi, Günümüz Türkiye’sinde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi" isimli bir kitabı yayınlanmıştır.