"AA Istanbul Visiting School"

güncelleme: yayınlama:

CELLULAR RE-VISIONS

Tarih: 15-24 Haziran 2015
Yer: santralistanbul Kampüsü

2008 Ocak ayında Dubai'de başlatılan AA Visiting School (Architectural Association School of Architecture) öğrenciler, öğretmenler, mimarlar ve AA'in yenilikçi öğrenme modeline ilgi duyanlar için düzenlenmektedir. Tasarım atölyeleri, sempozyum ve halka açık forumlardan olusan AA Visiting School, çağdaş mimarlık gündemlerini takip eden tasarım grupları ile herkesin katılabileceği programları ve ziyaretleri içeren küresel bir ağdır. 

AA İstanbul Visiting School, 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile heyecan verici bir işbirliğine başlıyor. Geçmiş senelerde olduğu gibi yenilikçi tasarım metodolojileri ve büyük ölçekli prototip teknikleri üzerine araştırmalarını sürdürecek olan AA İstanbul Visiting School, doğada gözlemlenen oluşum süreçlerine odaklanarak bu süreçleri tasarım verisi olarak ele alacak. Günümüzde kullanılan çağdaş tasarım teknikleri, lineer parametrik araçlardan eş-zamanlı tasarım simülasyonlarına doğru gelişmektedir. Tasarım sürecine ağırlık veren bu değişim göz önüne alınarak, öncelikle doğal oluşumların çeşitli mimari simülasyon platformlarında tasarım ve analiz evrelerine odaklanılacak. Programın ikinci aşamasında ise, katılımcıların gerçekleştirdiği pavyon tasarımı 1-1 ölçekli olarak üretilecek.  

Program, iki aşamalı bir süreç olarak formüle edilecektir:

1. Aşama: Katılımcılar doğadaki oluşum süreçlerine dair temel kavramlarla tanışıp, bu kavramların tasarım bağlamında kullanılması ile ilgili anlayış kazanacak. Bu aşamada, dijital simülasyon ve analiz programları öğrenilecek. Aynı zamanda, analog ve dijital düşünme yöntemlerinin ilişkisi kavranacak. Katılımcılar 3-4 kişilik takımlar halinde çalışacak ve her takım işbirliği ve araştırmaya dayalı bir tasarım stüdyosu olarak işleyecek. Katılımcılara ileri fabrikasyon teknikleri tanıtılacak.

2. Aşama: Katılımcılar, ilk aşamada elde ettikleri beceri ve bilgileri kullanarak tasarım önerileri geliştirecek. Çeşitli ölçeklerde gerçekleştirilecek olan çalışma modellerinin ardından, programın tasarım hedeflerini birleştiren 1-1 ölçekli prototip katılımcılar ve eğitmenler tarafından üretilecek. Stüdyo çalışmalarının yanı sıra, halka açık seminerler ve paneller AA İstanbul Visiting School kapsamında düzenlenecek. 

AA İstanbul ve AA Atina Visiting Okulları, doğrudan ilişkili tasarım gündemleri ile bir veya her iki programa da katılımı sağlayacak.

Programın belirgin özellikleri / geliştirilen beceriler:
• Katılımcılar aktif öğrenme ortamının bir parçası olacak, eğitmen-öğrenci oranının büyük olması (4: 1) kişiselleştirilmiş ders ve tartışmalara olanak verecek.  
• Okulda öğretilecek olan parametrik / algoritmik platformlar arasında Rhino, Grasshopper, Processing ve ayrıca çeşitli analiz programları olacak.
• Katılımcılar 3-eksenli CNC router, lazer kesici ve 3d-yazıcı gibi dijital fabrikasyon araçlarını kullanacak.
• Düzenlenecek tasarım seminerleri, araştırılan temel tasarım teknikleri ve eleştirel düşünme yöntemlerini tartışarak programın temel hedeflerine destek olacaktır.
• Katılımcılar, tasarım, fabrikasyon, üretim ve inşa süreçlerini bir bütün olarak yaşayarak mimari sürece dair deneyim kazanacak.  

Başvurular için son tarih: 8 Haziran 2015
Standart başvuru bedeli: £600

Okula katılım için çeşitli indirim olanakları sunulmaktadır:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi burs imkanı:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin başvurularının arasından portfolyo değerlendirmesine göre 10 öğrenciye bedelsiz katılım hakkı tanınacaktır. Bunun için öğrencilerin portfolyolarını 15 Mayıs 2015’e kadar Fakülte Sekreterliği’ne “AA Visiting School başvurusu” ibaresi ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Grup indirimi:
Grup olarak katılacak öğrenci miktarına göre, aşağıda görüleceği gibi 3 tip indirim uygulanacaktır. İndirimli fiyat gruptaki her öğrenci için geçerlidir.
3-6 kişilik grup: £492 (%20 indirim)
7-9 kişilik grup: £465 (%25 indirim)

AA Istanbul ve AA Athens Visiting Schools'a ortak katılım:
AA Istanbul ve AA Athens Visiting Schools'a ortak katılım durumunda her öğrenci için % 35 indirim gerçekleştirilecektir. Bu durumda, kişi başı toplam ücret £411 olacaktır.

Daha fazla bilgi ve online başvuru formuna http://www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/istanbul adresinden ulaşılabilir. İndirim olanakları http://ai.aaschool.ac.uk/istanbul/ adresinden incelenebilir.

İletişim:
Elif Erdine (AA İstanbul Visiting School Program Direktörü)
e-mail: elif.erdine@aaschool.ac.uk 

AA Visiting School Koordinatörü:  
e-mail: visitingschool@aaschool.ac.uk

İlgili linkler:
http://ai.aaschool.ac.uk/istanbul/
http://www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/istanbul
https://twitter.com/AAVS_AI