Sosyoloji Bölümü Çarşamba Konuşmaları-15: "İklim Adaleti ve Sivil Toplum Örgütlerinin Afrika’daki Kamusal Orman Alanlarının Özelleştirilmesindeki Rolü"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 22 Nisan 2015, Çarşamba
Saat: 17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Dr. Melis Ece

Çarşamba Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Küresel iklim değişikliği söylemi altında, son yıllarda ortaya çıkan ‘Yeşil Ekonomi’, Üçüncü Dünya Ülkelerinde doğanın, özellikle de ormanların atmosferik karbon emme kapasitesinin ticarileştirilmesine dayalı neoliberal çevre politikalarından beslenmektedir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin ve gelişmiş ülke hükümetlerinin yatırımlarıyla, REDD- adı altında, yeni uluslararası bir çevre koruma politikası şekillenmiş ve bu sivil toplum örgütleri tarafından pilot projeler olarak uygulamaya konmuştur. Ekolojik hizmet ödemeleri adı altında, karbon ticaretinden elde edilen gelirlerin ormanlık alanlarda yasayan ve ormandan geçimini sağlayan yerel yönetim ve halklara dağıtılmasını baz alan bu projeler, özünde, müşterek ormanlık arazilerinin çitlenerek gasp edilmesine ön ayak olmaktadır. Doğu Afrika’da Tanzanya bu pilot projelerin hedeflediği başlı ülkelerden birisidir. Bu konuşmada, REDD+ pilot projelerin uluslararası fonlardan beslenen yerel sivil örgüt toplumlar aracılığı ile Tanzanya’da nasıl uygulamaya konulduğu, bu uygulamaların yerel orman müştereklerinin kapatılmasında ve özelleştirilmesinde, yerel demokrasilerin yıpratmasında oynadığı rol konu olarak ele alınacaktır.

Dr. Melis Ece:
Dr. Melis Ece City University of New York Kültürel Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuş ve Afrika'da (Senegal ve Tanzanya basta olmak üzere) sömürgecilik döneminden bu yana uygulanan çevre koruma politikaları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, toprak ve orman kavgaları üzerine uzmanlaşmıştır. Finlandiya'da ve Danimarka'da araştırmacı olarak görev yapmıştır. Bu dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır.