Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 11: Yoğunlaşmaların Kontrolü ve Rekabet Kısıtlamalarına İlişkin Düzenlemeler Penceresinden Ortak Girişimlere Bakış

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 29 Nisan 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu             

Konuşmacı:  Sezin Elçin Cengiz (White&Case)


Özellikle 2008 finansal krizi sonrasında Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çoğunlukla ortak girişimler vasıtasıyla geldiğini gözlemliyoruz. Öyle ki, 2009 yılında Rekabet Kurumu’na bildirilen ortak girişim sayısı 12 iken, bu rakam 2011’de 68’e ve 2012’de 91’e kadar çıkmış; 2013 yılında da bildirilen işlemlerin üçte birinden fazlasını ortak girişimler oluşturmuştur. Ortak girişimin en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz ortak kontroldür. Bununla birlikte ortak kontrolün tespiti her zaman istenilen netlikte yapılamamaktadır.

Yeni kurulacak ortak girişimlerin ise 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında bildirime tabi olması için tam işlevsellik koşulu aranmaktadır. Tam işlevselliğin nasıl değerlendirileceği konusuna, 2013 yılı sonuna doğru yayınlanan Birleşme ve Devralma Sayılan Haller ve Kontrol Kavramı Hakkında Kılavuz AB mevzuatına paralel açıklamalar getirmektedir. Ancak uygulamada belirsizlik yaratan durumlar halen mevcuttur. Örneğin çok yakın tarihli Boeing kararında Rekabet Kurulu, AB Komisyonu’nun tam işlevsel olmadığı gerekçesiyle başvurusunu reddettiği bir ortak girişimi, tam işlevsel olarak değerlendirmiş ve işleme izin vermiştir.

Ortak girişimlerin gözden kaçırılan önemli diğer bir boyutu ise kurulan ortak girişimin ana şirketleri ile ve ana şirketlerin kendi aralarındaki ilişkilerinin rekabet hukuku çerçevesinde değerlendirilmesine olan etkisidir. Bu kapsamda bilgi değişimi, ana şirketlerin ortak girişimlerin davranışlarından sorumluluğu, rekabet yasakları ve ortak girişimin bağımsızlığı konuları öne çıkmaktadır. 

Bu seminerde, Türk Rekabet Hukuku literatüründe henüz yeterince tartışma alanı bulmamış ancak giderek önem kazanan ortak kontrol ve tam işlevsellik konuları çok yönlü olarak, Rekabet Kurulu kararları ve kararlara yansımamış gerçek örnekler çerçevesinde incelenecektir. 

Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr  /  rhm@bilgi.edu.tr