Kadına Karşı Sınır Tanımayan Şiddet

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 16 Mayıs 2015, Cumartesi
Saat: 14.00-16.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Konuşmacı: Prof. Dr. Yakın Ertürk (ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi; BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü) 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakın Ertürk kadına karşı şiddet konusunu sınırları aşan bir düzlemde ele alıp tartışmaya sunacaktır. 

Prof. Ertürk, iki dönem arka arkaya Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevini üstlenmiştir. Uzun yılları kapsayan bu görev süresince, tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerde meydana gelen kadına yönelik şiddet vakaları, onların takibi ve üzerine gidilmesi amacıyla kayda geçirilmesi, Prof. Ertürk’ün bu küresel sorumluluğunun temelini oluşturmuştur. Türkiyeli kadınların, Türkiye toplumunun ve Türkiye devletinin bundan çıkaracağı önemli dersler var. 

Prof. Ertürk’ün kısa bir süre önce, Metis Yayınları arasında yayımlanan ve bu deneyimini kapsayan kitabı da aynı toplantıda katılımcıların ilgisine sunulacaktır. 


Kitap hakkında:
"Uzun yıllar Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevinde bulunan Yakın Ertürk, farklı ülkelerdeki saha tecrübesini te-mel alarak, hem düzey hem yayılım olarak sınır tanımaksızın küresel bir olgu haline gelen kadına yönelik şiddetin geniş kapsamlı bir analizini yapıyor. Görüyoruz ki İsveç'ten Kongo'ya, Guatemala'dan İşgal Altındaki Filistin Toprakları'na, batı doğu, kuzey güney dinlemeden bütün ülkeleri kateden kadına yönelik şiddeti kültüralist açıklamalarla ele almak mümkün değil, tersine birçok durumda kültürcü özcülük bu şiddetin doğrudan suç ortağı.

Dünya kadınlarının küresel bir güce dönüşen hak mücadelelerinin nasıl uluslararası bir kadın hakları hukuku oluşturduğunu, uygulamalarda neyin başarılıp neyin başarılamadığını, kazanımları ve eksiklikleri, süregiden kuramsal tartışmaları ele aldığı gibi, üstesinden gelinmesi gereken sorunlara da odaklanan kitabın hem yeni kuşak feministlerin mücadelesi için, hem sosyal bilimciler için paha biçilmez bir kaynak niteliği taşıdığını düşünüyoruz.

İnsan hakları evde başlamalı — sokakta, okulda, poliste, mahkeme salonlarında, işyerinde devam etmeli..."