Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 12: 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 9/3 Maddesinin Uygulanmasından Doğan Belirsizlikler

güncelleme: yayınlama:

Tarih:  6 Mayıs 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu             

Konuşmacı:  Av. Bahadır Balkı (ACTECON)

“Kurul, birinci fıkraya göre bir karar almadan önce ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirir”. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un belirtilen 9/3 maddesi, Türk rekabet hukukunda son yıllarda çözülmeye çalışılan konuların en başlarında yer almaktadır. 

Kanun’un 9/3 maddesi ihlale ilişkin getirilebilecek tedbirleri içermektedir. Dolayısıyla Rekabet Kurulu’nun sıklıkla ön araştırma döneminde 9/3 maddesini uygulamasının, bu maddenin işlerlik kazanması için erken olup olmadığı da sürekli tartışma konularından biri olmuştur. Öte yandan Kurul’un, ihlal gerçekleşmediği sonucuna varılan kararlarında da 9/3 maddesini işlettiği örnekler bulunmaktadır. Dolayısıyla, Kanun’un 9/3 maddesinin ne zaman ve hangi koşullarda uygulanabileceğine dair bir hukuki belirlilik ortaya çıkmış değildir. 

Seminerimizde; Rekabet Kurulu’nun 9/3 maddesi ile ilgili vermiş olduğu temel Rekabet Kurulu kararları incelenecek, bu kararlara karşı idari yargının hükmettiği hususlar katılımcılar ile paylaşılacak ve Kanun’un 9/3 maddesinin hangi durumlarda uygulanabileceğine dair görüşlerimize yer verilecektir.

Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr  /  rhm@bilgi.edu.tr