Barış Gazeteciliğine Giriş

güncelleme: yayınlama:

Barış Gazeteciliği Çözüm Gazeteciliğidir!

Eğitim Tarihi: 9 Mayıs 2015
Eğitim Saati: 10.00-18.00
Eğitim Yeri: santralistanbul Kampüsü,  E2-102

Son Başvuru Tarihi:
7 Mayıs 2015

“Çatışmaların tüm taraflarını ve tüm sorunları tartışma masasına getiren ve sadece dolayımcı değil, aynı zamanda aktif katılımcı olan bir gazetecilik anlayışı” olarak tanımlanan barış gazeteciliği uygulamalarını iletişim fakültesi öğrencileri ile buluşturuyoruz."

Şiddetin  farklı  biçimleri  medya  açısından  bir haber  değeri  taşımaktadır.  Bu  nedenle,  milliyetçilik, ırkçılık, etnik köken ve din farklılıkları nedeniyle  yaşanan  savaş  ve  çatışmalarla  ilgili haberler medyada geniş bir biçimde yer almaktadır.  Ancak,  medyadaki  savaş  ve  çatışma  haberlerinde iki temel sorun karşımıza çıkmaktadır: Birincisi,  gazetecilik pratiği sırasında mesleki ve etik kodların ihlal edilmesi, savaştan ve  çatışmadan yana bir dilin kullanılmasıdır. İkincisi ise savaş veya  çatışma durumunda, haberciliğin  en  önemli  koşulu  olan  “mesafelilik” ilkesinin göz ardı edilmesi.

Böylesine sorunlu bir medyanın gerçekleri çatışma odaklı bir dille ile yeniden ürettiğini gördüğümüzde, umutsuzluğa kapılmak yerine bir alternatif koymanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerek çift yönlü iletişiminin yükselişi gerekse yeni kitle iletişim araçlarının varlığı bu durumu daha da olanaklı kılıyor. Bu bağlamda bu eğitim yeni bir anlayış ve onu uygulama fırsatı sunuyor.

"Barış Gazeteciliğine Giriş" eğitimi İstanbul Bilgi Üniversitesi Küresel Sorunlar Platformu ile Barış Akademisi tarafından düzenlenmiştir.

Konu Başlıkları:
Medya tanımı
Medya ve Çatışma
Kitle İletişim Araçları
Çatışma ve Çözüm Yolunda Medya Teorileri
Bandura Deneyi
Söylem Analizi Tanımı
Söylem Analizinde Temel Unsurlar
Van Dijk Metodolojisi
Çatışma ve Şiddet Odaklı Haberle ile Mücadele
Uyuşmazlıktan Barışa
Barış Kavramı
Barış Gazeteciliği Kavramı
Barış Gazeteciliğinin Arka Planı ve Kavramsal Çerçevesi

Başvuru için: www.barisakademisi.org/basvuruformu/

Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.