Mimarlık Yaz Okulu: "INNES Vienna International Visiting Summer Program 2015"

güncelleme: yayınlama:

BUILDING ISTANBUL, THEN AND NOW!

Tarih: 13-24 Temmuz 2015
Yer: santralistanbul Kampüsü 

INNES (International Network for Educational Support in Higher Education) Viyana özellikle lisansüstü seviyesinde öğrenciler, profesyoneller ve ilgili herkese açık, farklı temalarda yaz okulları düzenleyen uluslararası bir kurumdur. Alman dili üzerine çeşitli programları ve diğer alanlarda gerçekleşen yaz okulları şeklinde iki temel ayağı olan INNES, küresel olarak herkesin katılımına açık, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle zenginleşmiş bir sosyal ağ yaratmak hedefindedir. Avrupa’nın yaz okulları ağının aktif bir parçası olan INNES, International Exchange Erasmus Student Network, The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE), IAESTE BOKU, iHouse, OEAD, vienna4you.at, Wiener  Bildungspass, ÖSD, Organisation serbischer Studenten im Ausland Wien (OSSAW), Centro de idiomas de la Universidad de León gibi kurumlarla işbirliği içinde çalışmaktadır.

INNES, yaz programlarını Viyana dışında da gerçekleştirmek amacıyla 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile işbirliğine başlamaktadır. İstanbul’un eşsiz mimari kültürüne odaklanan bu iki haftalık program 19. yüzyıl’dan başlayarak kentin dönüşümünü ve bugün gerçekleşen mimari üretimi değerlendirmeyi hedeflemektedir. İstanbul’un günümüz mimari kültürüne halen ciddi etkisi olan bu dönemin kavranması ve bu zemin üzerinden geleceğe yönelik, koruma ve çağdaş üretim yöntemleri gibi meseleler çerçevesinde, tartışmalar yapılması programın ana eksenini oluşturmaktadır. Yoğun içeriğe sahip programda ilk hafta, Osmanlı payitaht hikâyeleri ve yıkılışı eşliğinde kentte yaşanan değişimlerden ve peşi sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının kentte yarattığı etkiden bahsedilecektir. İki aşamalı programın ikinci haftasında ise, verilen temel tarihi bilgiler üzerinden güncel mimari üretim üzerine düşünülecek; belirli temalar çerçevesinde kent(i)te bugün inşa etmenin dinamikleri irdelenecektir.

Yaz Okulu’nun ilk haftasında kent tarihi 19. yüzyıla odaklanarak kronolojik olarak incelenirken, ikinci hafta çeşitli temalar etrafında İstanbul'un sahip olduğu zengin yapı mirası ve kentin dönüşümü sorgulanacaktır. İkinci hafta, öğrenciler ve akademisyenler, profesyoneller, sektörden farklı sesler ve çeşitli kurumlarla buluşacaktır. Kütüphane ve araştırma merkezleri gibi mekânlarda gerçekleşecek olan bu dinamik buluşmalar, mimarlık ofisi ve şantiye alanlarının ziyaretleriyle tamamlanacaktır. Geziler sırasında katılımcılar İstanbul'un çeşitli bölgelerini yürüyerek, bisikletle, arabayla ve vapurla deneyimleme şansına sahip olacaktır.

İki hafta boyunca program, uzmanlarca yapılan sabah seminerleri ile başlayacaktır. Öğleden sonra, sabah verilen bilgileri pekiştirmek amaçlı tematik geziler düzenlenecektir. Her günün konusunun tarihsel bağlamı, İstanbul içindeki konumu değişeceğinden alanında uzman pek çok farklı isim seminer verecek ve gezilere katılacaktır. Gezilerin özellikle ikinci hafta temalarına paralel kurgulanması, yeni-eski pek çok değişik semtin görülmesi programın önemli bir parçasıdır. Bu sayede yoğun ve kısa sürede verilen teorik bilginin kentin içinde kavranması, örneklerin hemen görülmesi, bahsi geçen mekânları tecrübe etme fırsatı oluşacaktır.
Seminerler İngilizce gerçekleştirilecektir. 

Seminerler İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleşirken, film gösterimleri ve sosyal etkinlikler ile program akademik olduğu kadar keyifli sosyal bir izlenceye de sahiptir.

Yaz Okulu sonunda istenilen formatta bir karşılaştırma ödevi teslim edilecektir. Ödevin formatı kredi durumu ve katılımcının isteği ile ilk hafta herkes için ayrı ayrı belirlenecektir.

BUILDING ISTANBUL, THEN AND NOW! INNES’ in kuruluş yıllarından bu yana Viyana’da yapılmakta olan Avusturya Mimarlık Kültürü programı ile doğrudan ilişkili olduğundan, her iki programa birden katılım sağlanabilir. 

Avusturya Mimarlık Kültürü programı detayları için tıklayın

Programın hedefleri / geliştirilen beceriler:
-İstanbul zengin tarihi ve güncel mimari kültürü ile tanışmak
-İki hafta boyunca farklı temalar etrafında mimarlık üretimini analiz etmek
-Tematik geziler ile teorik bilgi ve seminerleri kuvvetlendirmek
-Ek sosyal ve kültürel aktivitelerle güncel kent yaşamı hakkında bilgi edinmek
-Özellikle ikinci hafta bugünün pratiğini, dinamiklerini, zorluk ve potansiyellerini mimarların gözünden, tasarım masasından görebilmek
-Koruma kavramı, dönüşüm, geçmiş ve gelecek ilişkisi üzerine düşünmek
-Çağdaş müzeler, araştırma kurumları ve kütüphane gezileriyle mimarlığı besleyen yerel kurumlarla tanışmak
-Farklı disiplin ve coğrafyalardan gelmiş, bambaşka donanımlara sahip zihinlerin tanışması; karşılaştırmaları ve paralel tarih okumalarına zemin hazırlamak
-Dünyanın farklı bölgelerinde süregelmiş 19. ve 20 yy., ayrıca güncel, mimarlık kültürlerinin benzerlik ve ayrımlarını gözlemlemek

Başvurular için son tarih: 25 Haziran 2015

Başvuru bedeli:

Standart başvuru bedeli öğrenciler için 700 Euro, diğer katılımcılar için 950 Euro’dur. Her iki programa da katılım durumunda indirim sağlanacaktır.
 

Daha fazla bilgi ve online başvuru formuna ulaşmak için tıklayın

İndirim olanakları ve diğer programlar için tıklayın


İletişim:

Semra Horuz (Innes İstanbul Yaz Programı Koordinatörü) semra.horuz@bilgi.edu.tr 

INNES Vienna Summer Schools Coordinator Mitar Pitzek / mitar.pitzek@innesvienna.net

E-mail: summerschool@innesvienna.net  /  info@innesvienna.net

İlgili linkler: www.innesvienna.netwww.facebook.com/innesvienna