Türkiye-Belçika Göç Tarihinin 50 Yılı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 16 Mayıs 2015, Cumartesi
Saat: 9.30-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Bu sempozyum İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu ve Türk-Belçika Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Sempozyum, Belçika ve Türkiye arasında 16 Temmuz 1964’te imzalanan ikili işgücü anlaşmasından günümüze iki ülkenin paylaştığı 50 yıllık dönemi ele alacaktır.

Sempozyum, Türkiye’den ve yurtdışından akademisyenler ile göç geçmişine sahip sanatçıları bir araya getirerek göç çalışmaları alanında diyalog ve etkileşimin artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Etkinlikte Türkiye-Belçika göçünde hukuksal ve toplumsal tarih, ulusal siyaset ve Avrupa siyaseti, mevcut kültürel çeşitlilik, kimlik, etnisite, ulus-ötesi göç, tersine göç gibi başlıklar yanı sıra sinema, edebiyat, görsel sanatlar ve tiyatro gibi alanlardaki sanatsal yansımalar üzerinde durulacaktır. Sempozyumun toplumsal hafıza, kültürel çeşitlilik ve Türkiye ile Belçika’yı 50 yılı aşkın süredir birbirine bağlayan siyasal boyutlar hakkındaki değerlendirmelere de katkı sunması beklenmektedir.


PROGRAM: 

09.00-9.30 Kayıt

9.30-10.00 Giriş konuşması - Pieter Verstraete (Hacettepe Üniversitesi)

Hoş geldiniz konuşması - Emre Gönen (İstanbul Bilgi Üniversitesi, RektörDanışmanı)

Hoş geldiniz konuşması - Henri Vantieghem (Belçika İstanbul Başkonsolosu)

1. OTURUM “İÇİÇE GEÇMİŞ TARİHLER: İŞGÜCÜ, TOPLULUK, YERELLİK”
Kolaylaştırıcı: Pınar Uyan Semerci (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

10.00-10.30 Mazyar Khoojinian (Brüksel Özgür Üniversitesi)
Belçika Maden Ocaklarındaki Türk Göçü: Hareketli Bir İşgücünün İdaresi, Denetimi ve Yerleştirilmesi (1963-1967)”

10.30-11.00 Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
“Güçsüzün Gücü: Diasporada Cemaatlerin Oluşumu”

11.00-11.30 Tina De Gendt (Bağımsız Tarihçi)
“Odağı Yakınlaştırma. Küresel Bir Süreç Hakkında Farklı Bir Bakış Açısı. Gent’in Öyküsü: Herhangi Bir Diğer Türk Kenti Değil”

11.30-12.00 Soru-Cevap

12.00-13.00 Öğle arası

2. OTURUM “BAKIŞ AÇILARI: ETNİSİTE, EMİRDAĞ, AVRUPA”
Kolaylaştırıcı: Susan Rottmann (Koç Üniversitesi)

13.00-13.30 Christianne Timmerman (Antwerp Üniversitesi)
“Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Değişen Göç Dinamikleri”

13.30-14.00 Jak Den Exter (NIHA/Leiden Üniversitesi)
“Bazı Bağlar Diğerlerinden Daha Güçlüdür…”

14.00-14.30 Klaartje Van Kerckem (Gent Üniversitesi)
“Köprü Kurmak: Türk-Belçikalı Etnik Sınırının İnşası ve Müzakeresi”

14.30-15:00 Soru-Cevap

15.00-15.15 Çay-Kahve Arası

3. OTURUM “BUGÜNDEN YANITLAR: SANAT, KİMLİK, POLİTİKA”
Kolaylaştırıcı: Kevin Smets (Antwerp Üniversitesi)

15.15-15.35 Birsen Taşpınar (Yazar)

15.35-15.55 Kenan Görgün (Yazar, Senarist)

15.55-16.15 Mesut Arslan (Tiyatro Sanatçısı)

16.15-17.00 YUVARLAK MASA VE AÇIK TARTIŞMA
Kolaylaştırıcı: Pieter Verstraete, Hacettepe Üniversitesi

Sayın Tülin Erkal Kara (Türkiye-Belçika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı)’nın katılımlarıyla,

*Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Simültane tercüme sağlanacaktır.

İletişim: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
rc.mig@bilgi.edu.tr | 0212 311 53 50