Medenî Usûl Hukuku Kapanış Dersi: Millî Tahkim

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 11 Mayıs 2015, Pazartesi
Saat: 14.00
Yer: Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu

Konuşmacı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku ABD Öğretim Üyesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyon Başkanı)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan bu kapanış dersine konuyla ilgilenen herkes davetlidir.