Hapishanede Engelli, Yabancı, LGBTİ Olmak

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 21-22 Mayıs 2015
Saat: 10.00-16.45
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Konferans, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

PROGRAM

21 Mayıs 2015

10.00 – 11.00 Açılış
Zafer Kıraç (CİSST Yönetim Kurulu Başkanı) – “Depo mu, Hapishane mi?”

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (Dekan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Müdür, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi) - “Hapishanede Olmak, Hapishanede İnsan Olmak”


11.15 – 12.30  1. Oturum: Üniversite ve Sivil Toplum, Hapishanelere Dair Neler Yapabilir?

Doç. Dr. Sibel Yardımcı (Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) - Üniversite - Hapishane İlişkisi: Suç Araştırmalarının Ötesine Geçilebilir mi?

Av. Cem Sinanoğlu – Üniversiteden Hapishaneye, Hakların Anlatımı: Hukuk Kliniği Deneyimi

Sergio Bianchi (Agenfor Italia) – Agenfor Italia ve İtalya’da Hapishanelerdeki Çalışmalarımız


13.30 – 15.00  2. Oturum: Mahpuslar ve Haklar

Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem Sever (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasa Mahkemesi'nin Hapsedilen Haklarına Yaklaşımı

Yrd. Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Özürlü Mahpuslar (AİHM ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na Yapılan Başvurular)

Mustafa Eren (CİSST) – İşçi Mahpuslar

Marta Roversi (Agenfor, CİSST) – Yabancı Mahpuslar ve Eğitim Hakkı: İtalya Hapishanelerinde Öğretmenlerin Deneyimleri


15.15 – 16.45  3. Oturum: Hapishanede Engelli Olmak

Emanuele Goddi (PID, İtalya) – Engellilik ve Hapishane: Roma’dan “Rebibbia” Örneği

Süleyman Akbulut (TOHAV) – İtalya ve Türkiye’de Engelli Mahpuslara Dair Gözlemler

Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – AİHM Kararları Işığında Ceza İnfaz Sisteminde Engelli Bireylerin Haklardan Yararlanması

Berivan Korkut (CİSST) – Türkiye Hapishanelerinde Engelli Mahpusların Güncel Durumu

22 Mayıs 2015

10.00 – 11.15   1. Oturum: Hapishanede LGBTİ Olmak ve STÖ Çalışmaları

Hilal Başak Demirbaş (CİSST, SPoD) - LGBTİ Mahpusların Güncel Durumu

Selin Berghan (Kaos GL ve Pembe Hayat) – Trans Mahpusların İhtiyaçları, Transların Hapishane Şartlarının İyileştirilmesine Dair Öneriler

Leila Daianis (Libellule) – İtalya’da LGBT Mahpuslar ve STÖ Çalışmaları: Sorun, Çözüm, İyi Örnekler ve İşbirliği


11.30 – 12.30   2. Oturum: Hapishanede LGBTİ Olmak, Gözlem ve Deneyimler

Av. Rozerin Seda Kip (SPoD) – LGBTİ Mahpus Olmak: İtalya’dan Gözlemler, Türkiye’den Örnekler

Rosida Koyuncu (Hevî LGBTİ) – Hapishane Deneyimleri Işığında LGBTİ Bireylerin Hapishanedeki Sorun ve İhtiyaçları

Coşkun Yanat (LİSTAG) – LGBTİ Mahpus Olmak – Maltepe Hapishanesi Deneyimi


13.30 – 15.00   3. Oturum: Hapishanede Yabancı Olmak

Vincenzo Scala (Antigone, İtalya) – Sürekli Acil Durum: İtalya Hapishanelerinde Göçmenler

Av. Arın Gül Yeniaras – Türkiye Hapishanelerinde Yabancı Olmak ve Uluslararası Mevzuattan Öneriler

Zeynep Çukadar (Metris 2 Nolu T ve R Tipi CİK) – Yabancı Kadın Mahpuslar, Anneleriyle Kalan Çocuklar ve Bakırköy Hapishanesi’nden Bir İyi Örnek: Dans Ekibi

Zeynep Alpar (CİSST) – Yabancı, Hasta ve Mahpus: Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde Yaşamak veya Yaşayamamak
 

15.15 – 16.45   4. Oturum: Hapishane Sisteminin İyileştirilmesi için Öneriler ve İyi Örnekler

Zafer Kıraç (CİSST) - İzleme Kurulları Ne İşe Yarar?

Mustafa Eren (CİSST) - İyileştirme Yaklaşımlarına Sistemsel Bir Eleştiri Denemesi

Emanuele Goddi (PID, İtalya) – Hapsetmekten Başka: Roma Belediyesi’nin Mahpuslara Sunduğu Alternatif, “Yarıyol Evi”

Eva Tanz, Ayşegül Algan (CİSST) – Engelli, Yabancı ve LGBTİ Mahpuslar için Uluslararası Uygulamalardan Öneriler

İletişim: CİSST 0212 293 69 82 / danende@gmail.comozelihtiyaclimahpuslar.wordpress.com