Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 13: Sabit Telefon ve Genişbant İnternet Pazarlarında Güncel Gelişmeler ve Rekabet Sorunları

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 13 Mayıs 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu             

Konuşmacı:  Av. Hakkı Can Yıldız (Esin Avukat Ortaklığı)

Türk Telekom’un özelleştirilmesi ve sektörde serbestleştirme adımlarının atılmaya başlamasından bu yana sabit telefon ve genişbant internet pazarları hala tam olarak rekabetçi bir yapıya geçememiştir. Bu nedenle BTK tarafından getirilecek öncül (ex ante) düzenlemelerin önemi günümüzde devam etmektedir. Bununla birlikte, özellikle Avrupa çapındaki gelişmelerin de bir yansıması olarak etkin piyasa gücüne sahip oyunculara getirilen öncül yükümlülüklerin giderek kaldırılması yoluna gidildiği gözlemlenmektedir.  Bu kapsamda, BTK'nın yakın tarihlerde yürürlüğe koyduğu pazar analizleri ile yerleşik operatörün perakende sabit telefon pazarındaki yükümlülüklerinin neredeyse tümü kaldırılmıştır. 

Bunun yanında halihazırda Türkiye’deki genişbant internet aboneliği ve sunulan hizmetin niteliğinin de olması hedeflenen değerlerden uzak kaldığı gözlemlenmektedir. Bu durumun nedenlerinin incelenmesi, sektördeki halihazırda var olan piyasa aksaklıklarının da incelenmesini gerekmektedir. Bu kapsamda, yeni nesil şebekelerin kurulmasında izlenen yöntemler, yerel ağın etkin bir şekilde paylaşıma açılamamış olması, geçiş hakkı gibi düzenlemeler bakımından uygulamada karşılaşılan sorunlar önem kazanmaktadır.  

Öte yandan, öncül düzenlemelerin giderek kaldırılmasının Rekabet Kurumu’nun sektördeki rolünü artırması da beklenmektedir. Öncül düzenlemelerin kaldırılmasının yanında bir takım rekabetçi sorunlar yaratan uygulamalarının önlenmesi için BTK’nın elinde yeterli düzenleyici araçların bulunmadığı da gözlemlenmektedir. Bu tip uygulamalar açısından da Rekabet Kurumu’nun özellikle Avrupa’daki gelişmeleri de dikkate alarak sektördeki etkisini artırması beklenebilir. 

Bu kapsamda, seminerde perakende sabit telefondaki öncül düzenlemelerin birçoğunun kaldırılmış olmasının gerekçeleri ve olası etkileri, genişbant internet pazarındaki gelişmeler ve Rekabet Kurulu’nun son yıllarda vermiş olduğu kararlar göz önüne alınarak sektördeki rolü tartışılacaktır.  

Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr  /  rhm@bilgi.edu.tr