Türkiye Göç ve Entegrasyon Politikaları

güncelleme: yayınlama:

23 Haziran 2015'te Merkezi Brüksel’de bulunan Göçmen Entegrasyonu Politika İndeksi (MIPEX-Migrant Integration Policy Index) temsilcisi Sayın Thomas Huddleston Türkiye’de göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin izlenen politikaları değerlendirerek, olumlu ve olumsuz şekilde ön plana çıkan noktaların altını çizmek üzere BİLGİ’ye geliyor.

Thomas Huddleston’un değerlendirme ve sonuçları açıklamasıyla başlayacak olan toplantıda, ardından Prof. Ayhan Kaya moderatörlüğünde Prof. Bianca Kaiser (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), Doç. Dr. Pınar Uyan (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Doç. Dr. Saime Özçürümez (Bilkent Üniversitesi) ve Veysel Eşsiz (Mülteci Hakları Merkezi) sonuçlara ilişkin kısa birer değerlendirme yaptıktan sonra katılımcıların katkılarını sunacakları bir foruma dönüşecektir. Sonuçlar daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantı, dışarıdan katılıma kapalıdır.