Türkiye ve Demokrasiyi Yeniden Düşünmek

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 18 Haziran 2015, Perşembe

Saat: 15.00-18.00

Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-305


Rıza Türmen’in “Güçsüzlerin Gücü” adlı kitabı vesilesiyle

"Türkiye ve Demokrasiyi Yeniden Düşünmek" Paneli İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

7 Haziran Seçimleri ile Türkiye yeni bir döneme girdi. Ülkenin geçtiğimiz yıllarda biriktirdiği bir dizi sorun çözüm bekliyor. Bunların başında, hiç kuşkusuz demokratikleşme başlığı altında toplanabilecek insan haklarından ifade özgürlüğüne, sosyal eşitsizliklerden katılıma, hesap verebilirlikten şeffaflığa uzanan bir yelpaze yer alıyor. Geçtiğimiz dönemin aşırı kutuplaşmalar sonucu katılaştırmış olduğu siyasetin normalleştirilmesi arayışlarının yeni döneme damgasını vurması beklenir.

Bu panel Rıza Türmen’in  “Güçsüzlerin Gücü: Türkiye’de İnsan Hakları” adlı yeni kitabı vesilesiyle bu konuların irdelenip, çözüm önerilerinin birlikte tartışılacağı bir zemin olmayı hedeflemektedir.


Panelistler:

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu (Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı)
Dr. Rıza Türmen (AİHM Eski Yüksek Yargıcı, Eski Milletvekili)

Moderatör:


Prof. Dr. Aydın Uğur (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı)