Türkiye’de Hukuki Mobilizasyon ve Yargısal Aktivizm: Rejim-Yargı İlişkisinde Dönüşümler

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 23 Haziran 2015, Salı
Saat: 17.00-19.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

Hukukun hem mevcut iktidar yapılarını devam ettiren hem de hakimiyetin çeşitli türlerine karşı çıkma yolunu açan ikili rolünü incelemek hukuk ve toplum çalışmalarının ilgisini hep çekti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen bu panel, söz konusu tartışmayı rejimin ideolojik sınırlarını korumada tarihsel olarak önemli bir rol oynamış olan Türkiye yargısına taşıyacak. Cumhuriyet’in temel ideolojik yapı taşlarına giderek karşı çıkılan ve rejimin ideolojik sınırlarının yeniden tanımlandığı bir dönemde yargı da, gerek terfi ve atamalar, gerek diğer erklerle ilişkisi ve siyasi-ideolojik bakış anlamında derin bir değişimden geçmeye devam ediyor. Paneldeki sunumlar, yüksek yargıdaki ideolojik ve nesiller arası değişim, hakim ve savcıların hem kürsü içi hem de kürsü dışı giderek artan aktivizmi ve bunun sınırlarından bahsederken, Türkiye’nin siyasi ve kültürel değişiminde yargının yerini ve hukuki mobilizasyon için açılmış yeni alanları da inceliyor. 

PROGRAM:

Oturum Başkanı ve Tartışmacı: Ceren Belge (Concordia University)

17.00-17.15    Hakimler Siyaseti Keşfederken: Günümüz Türkiye’sinde Kürsüdışı Aktivizm 
Onur Bakıner (Seattle University)

17.15-17.30    Toplumsal Yarar Hukukçuluğu: Gezi Olaylarında Gönüllü Avukatlık
İdil Elveriş (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

17.30-17.45    Türk Yargısının Sessiz Şiddeti: KCK Yargılamaları  
Serra Hakyemez (Johns Hopkins University)

17.45-18.00    Mahkeme Salonunda Zaman ve Adalet: 12 Eylül ve Balyoz Yargılamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış 
Senem Kaptan (Rutgers University)

18.00-18.15    İstisna ve Bilirkişilik: Türk Siyasi Davalarında Bilgi Pratikleri
Joakim Parslow (University of Washington)

18.15-19.00 Soru ve Cevap