2. Anadolu Travma Çalışma Günleri: "Zorunlu Göç, Mültecilik ve Ayrımcılık"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 3-4 Ekim 2015 
Yer: santralistanbuıl Kampüsü, ÇSM 403-404

2. Anadolu Travma Çalışma Günleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları  Sertifika Programı ile Travma Çalışmaları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. BİLGİ Travma Çalışmaları  Sertifika Programı, BİLGİ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) tarafından yürütülmektedir.

Ülkemiz hem uzak hem de yakın geçmişiyle bireysel ve toplumsal travmaların hemen her çeşidine tanıklık etmiş, türlü acılar ile yoğurulan halklara coğrafi olarak da nesiller boyu yuva olmuştur.

Ülkemizde insan eliyle oluşturulan travmaların varlığı azımsanmayacak boyuttadır. Töre cinayetleri, aile içi şiddet, kadın ve nefret cinayetleri, taciz ve tecavüzler, iş kazaları diye geçen ihmal cinayetleri gibi örneklere her gün yenileri eklenmektedir. Bunların yanı sıra sel, deprem gibi afet travmaları ile de karşı karşıya kalmakta ve yaraları sarmaya çabalarken yenilerinin açıldığına üzülerek şahit olmaktayız.

Yakın zamanda açılmış ve halen büyümekte olan bir yara da savaş, zorunlu göç, mültecilik ve ayrımcılık düzleminde kendini göstermektedir. Irak ve Suriye’deki kargaşadan kaçan milyonlarca göçmenin ciddi bir yaşam mücadelesi içinde olduğu bilinmektedir. Bunun son örneği Ezidiler ve Rojava bölgesinden gelen Kürt göçmenlerin yaşadığı savaş gerçeğidir.

Kalıcı bir hukuki statüden yoksun olmaları nedeniyle çalışma, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel insan haklarından yararlanmada sıkıntılar yaşayan, kendilerinin ve özellikle de çocuklarının geleceğine dair haklı kaygılar içerisinde olan mülteciler ve sığınmacılar arasında psikolojik rahatsızlıkların yaygın hale gelmesi ruh sağlığı uzmanlarını endişelendiren bir durumdur.

Benzer sebepler ile intihar teşebbüslerinin sayısında artış olabileceği de kaygı uyandırmaktadır. Ayrıca son yıllarda Suriyeli mültecilerin yoğun olarak bulunduğu bazı illerimizde yaşanan gerginlikler de ayrımcılık olgusunun yaygınlaşmasına yönelik kaygıları da artırmaktadır.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Programı işbirliği ve BİLGİAçık Kapı, BİLGİ Psikoloji Kulübü ve Tunceli Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası desteği ile Dersim’de gerçekleştirdiğimiz Anadolu Travma Çalışma Günleri’nin ikincisini organize etmeyi ve bu sayede travmatik  olayları tanıma/ anlama/anlatma ekseninde mağdurların yaralarını sarmayı anlamlı bir girişim olarak görüyor ve böyle bir buluşmanın, ruh sağlığı çalışanları ile diğer meslek gruplarından gelen profesyonellere önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki, toplumsal barış ancak insanlar arasında barışın kurulması ile mümkün olabilir.

TRAVMA ÇALIŞMALARI DERNEĞİ

2. ANADOLU TRAVMA ÇALIŞMA GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TRAVMA ÇALIŞMALARI SERTİFİKA PROGRAMI

ÖNEMLİ TARİHLER:
Erken Kayıt için Son Tarih: 30 Haziran 2015
Genel Kayıt için Son Tarih: 02 Ekim 2015
Bildiri ve Poster Sunumları Özetlerinin Gönderilmesi için Son Tarih: 20 Temmuz 2015
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 15 Eylül 2015

KAYIT ÜCRETLERİ:
30 Haziran 2015'e kadar:
Uzman hekim: 150 TL
Psikolog, PDR, SHU, Sosyolog ve ilgili meslek mensupları: 100 TL
Öğrenci*: 80 TL

1 Temmuz 2015'den itibaren:
Uzman hekim: 200 TL
Psikolog, PDR, SHU, Sosyolog ve ilgili meslek mensupları: 150 TL
Öğrenci*: 100 TL

*Öğrenci ücretleri yüksek lisans ve doktora düzeyini kapsamamakta olup gerekli koşulları sağlayan ve kayıt sırasında öğrenci belgesini ibraz edenler için geçerlidir.

DETAYLI BİLGİ VE KAYIT: anadolutravma2015.com

İLETİŞİM:
anadolutravma2015@gmail.com
Duygu Başak GÜRTEKİN 0532 351 0529 / basak.gurtekin@bilgiedu.net
Azad GÜNDERCİ 0530 360 3947 / drazadgunderci@yahoo.com

Akademik Kurul
Doç. Dr. Burhanettin Kaya
Prof. Dr. Cengiz Kılıç
Prof. Dr. Doğan Şahin
Prof. Dr. Emine Kılıç
Doç. Dr. Hamid Boztaş
Dr. Psk. Mia Medina
Yrd. Doç. Murat Paker
Prof. Dr. Nuray Karancı
Prof. Dr. Peykan Gökalp
Uzm. Dr. Seven Kaptan
Prof. Dr. Şahika Yüksel
Prof. Dr. Tamer Aker
Doç. Dr. Ufuk Sezgin


Düzenleme Kurulu:
Düzenleme Kurulu Başkanı: Ayten Zara
Düzenleme Kurulu Sekreteri: Azad Günderci

Düzenleme Kurulu Üyeleri:
Aydın Yıldırım
Aziz Kaplan
Berna Görgülü Çelik
Caner Bingöl
Cansu Alözkan
Cem Avcı
Cuma Ülkü
Duygu Başak Gürtekin
Emine Kılıç
Gözde Ataş
Gülşen Kızıl
Hasan Öztürk
Helin Bozarslan
Iraz Yıldırım
Melis Demircioğlu
Nergiz Özdemir
Özge Kotan
Rodin Oktay Ağaoğlu
Sevgi Mandan
Tuğçe Merve Aytaç
Uğur Olam
Yusuf Atabay