80. Yaş Gününde Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Saygı Konferansı

güncelleme: yayınlama:

Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku

Tarih: 9 Ekim 2015
Saat: 8.30-17.30
Yer: Intercontinental Hotel, İstanbul

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

PROGRAM

08.30-09.00    Kayıt

09.00-09.30    Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)


1. OTURUM - KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAKIŞ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

09.30-10.00    Şirketler Topluluğu: Asil-Vekil Problemi, Düzenleyici Modeller ve Karşılaştırmalı Hukukta Farklı Hukuki Stratejiler
Prof. Dr. Dr. h.c. mult Klaus J. Hopt (Max Planck Karşılaştırmalı ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü, Hamburg)

10.00-10.30    Türk Hukukunun Şirketler Topluluğuna Yaklaşımı
Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

10.30-10.45    Soru-Cevap

10.45-11.15    Kahve Arası


2. OTURUM - TÜRK ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNUN KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersin Çamoğlu (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em.Öğretim Üyesi)

11.15-11.45    Alman Hukuku Bakış Açısıyla Türk Şirketler Topluluğu Hukukunun Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Karsten Schmidt (Bucerius Hukuk Fakültesi, Hamburg)

11.45-12.15    İsviçre ve Türk Hukukunda Şirketler Topluluğunda Güvene Aykırılıktan Doğan Sorumluluk
Prof. Dr. Roland von Büren (Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em. Öğretim Üyesi)

12.15-12.30    Soru-Cevap

12.30-13.45    Öğle Arası


3. OTURUM - AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em. Öğretim Üyesi; Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Üyesi)

13.45-14.15    AB’de Şirketler Topluluğu Hukukunda Trendler ve Gelişmeler
Prof. Dr. Pierre Henri Conac (Lüksemburg Üniversitesi Hukuk, İktisat ve Finans Fakültesi)

14.15-14.45    AB Hukuku’nda Finansal Hizmet Grupları
Prof. Dr. Jens Binder (Eberhard-Karls-Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tübingen)

14.45-15.00    Soru-Cevap

15.00-15.30    Kahve Arası


4. OTURUM - DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ - ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN FARKLI HUKUK ALANLARINA YANSIMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

15.30-16.00    Şirketler Topluluğu Hukukunun Sermaye Piyasası Hukukuna Yansımaları
Prof. Dr. Hamdi Yasaman (Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Üyesi)

16.00-16.30    Şirketler Topluluğu Hükümlerinin Deniz Ticareti ve Sigortacılık Alanlarına Yansımaları
Prof. Dr. Kerim Atamer (Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Üyesi)

16.30-16.45    Soru-Cevap

16.45-17.30    KAPANIŞ KONUŞMALARI VE PLAKET TAKDİMİ
Prof. Dr. Oğuz İmregün (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em. Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ünal Tekinalp (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em. Öğretim Üyesi; Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı)

Konferans dili İngilizce ve Türkçe’dir; simültane tercüme yapılacaktır. Salon kapasitesi sınırlı olduğundan kayıt yaptırılması rica olunur.

Kayıt için: utkonferans@bilgi.edu.tr veya 444 0 428

Kayıt için son tarih: 5 Ekim 2015