Cizre’de Çocukluk, Gençlik ve Siyaset

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 3 Kasım 2015 Salı
Saat: 17.30-19.00
Yer: santralistanbulKampüsü, E1 -304

Konuşmacı: Haydar Darıcı

Birkaç yıl öncesine kadar taş atan çocuklar olarak bilinen eylemciler Türkiye’nin siyasi gündemine oturmuş, büyük tartışmalara neden olmuşlardı. Bugünlerde aynı yaş grubunu oluşturan ve aynı tür bir siyasetin özneleri olan bu eylemciler gençlik olarak tanımlanmaya başlandı. Nasıl ki taş atmak çocuklukla özdeşleştirildiyse Kürt kentlerinde açılan hendekler de gençlikle özdeşleştirildi. Cizre’de yapılan etnografik saha araştırması üzerinden Kürt çocuklarının/gençlerinin sokak eksenli siyaseti, bu siyasetin Kürt mücadelesindeki yeri tartışılacak. Bu siyaseti anlamak için Cizre’de çocukluk ve gençliğin nasıl tanımlandığı ve çocukların ve gençlerin Kürt hareketini ve kendi mücadelelerini, savaşı ve barışı nasıl anlamlandırdığı analiz edilecek.

www.cocukcalismalari.org


Haydar Darıcı:
Haydar Darıcı, Boğaziçi Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar programından yüksek lisans derecesi aldı. Yüksek lisans tezini Adana’daki Kürt çocuklarının politikleşmesi üzerine yazdı. Michigan Üniversitesi’nde antropoloji ve tarih programında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Doktora tezi araştırmasını Cizre’deki çocukların ve gençlerin siyaseti üzerine yaptı.