AGİT/DKİHB- Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Kılavuz İlkeler

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 19 Kasım 2015
Saat: 10.00-12.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir.

Konferansta Türkçe-İngilizce simültane çeviri sağlanacaktır.


PROGRAM:

10.00-10.15       Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Dr. Kishan Manocha (AGİT/DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Kıdemli Danışmanı)
Gunnar-Ekelove Slydal (Norveç Helsinki Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı)

10.15-10.40       "Uluslararası Hukukta Din veya İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği Hakkına Dair Uzlaşı" 
Prof. Dr. Cole Durham (Brigham Young Üniversitesi Hukuk ve Din Çalışmaları Uluslararası Merkezi Direktörü) 

10.40-12.30       Panel ve Soru & Cevap
AGİT / DKİHB - Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Ortak Kılavuz İlkeler: Gelişim, Tanıtım ve Uygulama  
Moderatör:
Doç. Dr. Bülent Şenay (AGİT/ DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Uzmanlar Danışma Kurulu Üyesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar:
"Kılavuz İlkelerin Gelişimi ve Genel İlkeler"  
Dilnoza Satarova (AGİT / DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Bölümü Uzman Yardımcısı)

"Kılavuz İlkelerin Hukuki Statüsü ve İçeriği"  
Prof. Dr. Ergun Özbudun (Venedik Komisyonu Eski Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi)

"Türkiye'de Din veya İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği"  
Dr. Mine Yıldırım (Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi)

"Uygulamada Zorluklar ve Fırsatlar"  
Av. Hülya Benlisoy (Ekümenik Patrikhane Avukatı)

LCV:  yildirim@nhc.no veya info@inancozgurlugugirisimi.org