1.LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 5-6 Aralık 2015 
Saat: 9.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü

1.LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu, Cinsel  Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) ile Lambdaİstanbul Ruh Sağlığı Komisyonu ortaklığında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Bilimsel program için tıklayın.

Atölye programı için tıklayın.

Facebook sayfası: https://www.facebook.com/events/467744220064758/

"Bilindiği gibi LGBTİ ( Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ) varoluşlar tanımsal olarak kendilerini aslında ruh sağlığına, özel olarak da tıp disiplinine borçludur. Günahtan suça, oradan da hastalığa evrilme süreci içinde bugün kullandığımız anlamda nihai kategori ve tanımlar tıp disiplini tarafından yapılmıştır. Bu tanımlar ile işaret edilen kişiler uzun yıllar boyunca tedaviye yönelik uygulamaların nesnesi olmuştur.

Dünyada 1960’lar ile başlayan politik mücadele ruh sağlığı alanını da dönüştürmüş ve 1973 yılında eşcinselliğin hastalık tanımlamasından çıkarılması ile ruh sağlığı alanında uzun yıllara yayılan dönüşüm başlamıştır. Elbette bu dönüşümün gerçekleşmesindeki önemli aktörler arasında döneminin çığır açıcı araştırmalarını yapan bilim insanları sayılmalıdır. Yaşanan toplumsal ve bilimsel gelişmelerle birlikte hem genel olarak cinselliğe dair hem de özelde LGBTİ varoluşlara dair bilgilerimizi ve varsayımlarımızı değiştiren önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu sebeple politik mücadele kadar bilimsel alanda üretilen çalışmaların varlığı ve niteliği de toplumsal ve politik dönüşümün kilit noktalarındandır.

Türkiye’de 20 yılını geride bırakan ve son 10 yıldır önemli gelişmeler gösteren LGBTİ hareketinin yarattığı ivme ile Türkiye akademik hayatında da bu konular yoğun bir şekilde çalışılır olmuştur. Özellikle ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalar gün geçtikte artmakta ve daha spesifik başlıklara yönelmektedir. Ancak daha işin oldukça başında olduğumuz ve önümüzde uzun bir yol olduğu aşikardır.

İşte bu uzun yolu katetmenin araçlarından biri olarak gördüğümüz bu sempozyumun bize önemli bir alan açmasını umuyoruz. Sempozyumu düzenlerken önümüze koyduğumuz temel iki hedefimizden bahsetmek gerekirse; ilki, Türkiye’de ruh sağlığı alanında LGBTİ varoluşlarla ilgili yapılan çalışmaların görünür olmasına ve akademik alanda tartışılmasına vesile olmak; ikincisi ise daha nitelikli araştırmaların yapılması için araştırmacıları/akademisyenleri teşvik edecek bir alan yaratmaktır. Elbette ki tartışılmaz hedeflerimizden bir tanesi de ruh sağlığı alanında öğrenim gören öğrenciler, çalışan uzmanlar ve akademisyenler ile mücadeleyi yürüten LGBTİ örgütleri arasında bir köprü oluşturmaktır.

Gerçekleştireceğimiz ilk sempozyum için, cinselliği ve insan bedenini tanımlayan ilk alanlardan biri olan ruh sağlığı alanında yüzyıllar sonra bugün  LGBTİ özelinde norm dışı bırakılan tüm cinsellikleri ve varoluşları konuşabilmek adına “Normal?” temasını seçtik. Amacımız ‘normal’ ile işaret edilen kadar ‘anormal’ etiketiyle ile patolojikleştirilen ve göz önünden kaçırılmaya çalışılanları alenen konuşmak, ruh sağlığı alanında ‘normal’ ve ‘anormali’ sorunsallaştırarak yeni bir perspektif yaratmak."