Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrımüslim Varlığı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 20-21 Kasım 2015

Bu konferans Hrant Dink Vakfı tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Konferans, Boğaziçi Üniversitesi-Albert Long Salonu (BTS)'na gerçekleştirilecek ve  www.hrantdink.org adresinden Türkçe ve İngilizce canlı olarak yayınlanacaktır.

PROGRAM:

20 Kasım 2015, Cuma

09.00-09.30      Kayıt

09.30-10.00      Açılış Konuşmaları
Rakel Dink (Hrant Dİnk Vakfı)
Gülay Barbarosoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
Nihat Berker (Sabancı Üniversitesi)
Mehmet Durman (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

I - Tarihsel Arkaplan

10.00-11.15      Panel 1
Oturum Başkanı: Ayhan Aktar

Abdülhamit Kırmızı
Son Dönem Osmanlı Bürokrasisinde Çalışan Ermenilerin Toplumsal ve Ekonomik Kökenleri

Mustafa Erdem Kabadayı - Berkay Küçükbaşlar
Kaybolan Toplumlar, Kaybolan Meslekler: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Etnik-Dinî İşbölümü

Nilay Özok Gündoğan
Devlet, Toprak Sahipleri ve Ortakçılar: Palu’da Toplumsal Şiddetin İktisadî Kaynakları 1840-1870

11.15-11.30      Kahve Arası  
 

II - İşgücü Hareketleri ve İktisadî Faaliyet

11.30-12.30      Panel 2
Oturum Başkanı: Ahmet İnsel

Jelle Verheij
1890’larda Taşradan İstanbul’a Ermeni Göçü: Göçmen Profili

Sinan Dinçer
Ermeni Göçmen Dayanışma Ağlarının Oluşumu ve Çöküşü

12.30-13.45      Öğle Yemeği Arası

III - Belirli Bölgeler ve Gruplar - I

13.45-15.00      Panel 3
Oturum Başkanı: Edhem Eldem

Zeynep Kezer
Yok Olan Bir Çevre: 1915 Sonrasında Harput ve Çevresinde Endüstriyel ve Ziraî Yapıların Değişimi

Elçin Macar
Kilikya Ermeni Katolikosluğu’nun Adana-Kozan’da (Sis) El Konan Mülkleri

Caroline Mesrobian Hickman
Afyon Karahisar’da Ermenilerin İktisadî Hayattaki Yeri, 1875-1925

15.00-15.15     Kahve Arası
 

IV - Belirli Bölgeler ve Gruplar - II

15.15-16.30      Panel 4
Oturum Başkanı: Ayşe Kadıoğlu

Eyal Ginio
Boykot ve Dışlama: Balkan Savaşı Sonrasında Dimetoka’da Cemaatlerarası İlişkiler

Giordano Altarozzi & Iulia Alexandra Oprea
Anlatılmayan Tarihler-Hikâyeler: Son Levantenlerin Toplumsal ve Dinî Yaşamları

Dimitris Stamatopoulos
Hayatta Kalma Stratejileri: İşgal İstanbulu’nda Avukat Vladimir Mirmiroğlu ve İstanbul Rum Burjuvazisi (1919-1922)

21 Kasım 2015, Cumartesi

V- Kişisel Hikâyeler ve Aile Hikâyeleri

09.30-10.45      Panel 5
Oturum Başkanı: Leyla Neyzi

Oya Gözel Durmaz
Tehcirde Bir Ermeni Tüccarın Hikâyesi: İbranosyan

Jonathan Conlin
“Biz, ülkenin en sadık tebaası ve dostları”: Gülbenkyan Ailesi ve Osmanlı’nın/Türkiye’nin İktisadî Gelişimi, 1850-1930

Sezai Balcı 
Giresun’da Rum Burjuvazinin Yükselişi ve Giresun Belediye Başkanı Kaptan Yorgi Konstantinidi Paşa

10.45-11.00      Kahve Arası


VI - Hukukî ve Dinî Baskı

11.00-12.30      Panel 6
Oturum Başkanı: Bülent Bilmez

Mehmet Polatel
Ermenilerin El Konan Mallarının İadesine İlişkin Tartışmalar ve Düzenlemeler (1908-1912)

Hilmar Kaiser
1915’te Ermenilerin ‘Menkul’ Malları

Anush Hovhannisyan
Ermeni Mallarının El Değiştirmesinde Zorla Müslümanlaştırma Mekanizması: Aşağıdan Tarih

Hamit Bozarslan
Ermeni ve Yahudi Soykırımlarında İktisadî Yağma ve Demografik Homojenleşme Projeleri Üzerine Bir Yorum

12.30-13.30      Öğle Yemeği Arası


VII – Talandan Sonra

13.30-15.30      Panel 7
Oturum Başkanı: Ayfer Bartu Candan

Ümit Kurt
I. Cihan Harbi Sonrası Emval-i Metruke’nin İadesi Süreci: Cebel-i Bereket Sancağı Örneği

Ellinor Morack
“Bilfiil sahipsiz kalmış”: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Emval-i Metruke Kanunu Görüşmelerinde Metin ve Altmetin, 1921-22

Emre Eldem
Mardin’de Emval-i Metruke’nin Dağıtılması: 1935-36 Ulus Sesi Gazetesi İlanları Üzerinden Bir Okuma

Oktay İnce
Sinanköy Toprak Mücadelesi: Ermeni Ferağı ve Cumhuriyet’in Feodalitesi

Nevzat Onaran
Mülkiyetin Türkleştirilmesi ve İade ya da Tazmin

15.30-15.45      Kahve Arası


VIII - Kültürel Kayıplar

15.45-17.30      Panel 8
Oturum Başkanı: Suavi Aydın

Ümit Eser
“Bizce Hiçbir Kıymeti Olmadığı Anlaşılan Eşya”: Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Kilisenin Mülkiyeti Üzerine Tartışma, 1922-1950

Francesca Penoni
20. Yüzyıl Başında Kayseri ve Çevre Köylerde Ermeni Dinî Mimarisinin Yok Edilmesi

Fırat Güllü
Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Ermenilerin Türkçe Tiyatro Faaliyetlerinden Tasfiyesi

Stefanie Kundakjian
‘Kanlı-Canlı Nakit Varlık’: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Ermeni Kadınların ve Çocukların Değeri

17.30-17.45      Kahve Arası

17.45-18.15      Genel Değerlendirme ve Tartışmalar
Cengiz Aktar (Hrant Dink Vakfı)