Sosyoloji Bölümü Çarşamba Konuşmaları-17: “Türkiye’de Rejimler ve Krizler: 1908-2014”

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 25 Kasım 2015, Çarşamba 
Saat: 17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Çetin Eren (Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Bölümü)

Çarşamba Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenmektedir.


"Türkiye genellikle demokratikleşme yolunda kör topal ilerleyen bir ülke olarak kabul edilir. Bu durum ise, sivil toplumun yeterince güçlü olmaması ile açıklanır. Konuşmamda bu bakış açısının analitik kategorilendirmeye müsait olmayan bir demokrasi tanımından olduğu kadar halk hareketlerinin ve sermaye birikim çevrimlerinin yetersiz araştırılmasından kaynaklandığını  savunacağım. Halbuki farklı bir çerçeveden bakıldığında, Türkiye'de 1908'den bu yana demokrasinin "ileri" değil "geri" gittiği görülebilir. Bunun sebebi de, sivil toplumun sanıldığının aksine zayıf değil güçlü olmasıdır. Türkiye'de 1908'den bugüne demokrasinin dört farklı biçimi dört farklı rejim olarak yaşandı. Her rejim benzer dinamiklerle doğup, gelişti ve yerini bir diğer rejime bırakırken benzer bir kriz içine girdi. Sivil ve askeri darbeler ise demokrasiye ara vermedi yeni bir demokrasinin ebeliğini yaptı. Temel  tezleri bu şekilde özetlenebilecek konuşmamdaki tarihsel çerçeve bugünkü rejim krizinin çözümü yolundaki alternatifleri tartışmayı da mümkün kılıyor."

Çetin Eren:
Çetin Eren 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Doktorasını Johns Hopkins Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Demokrasi'nin Seyri: Türkiye'de Rejim Değişikliklerinin Sosyal Kökenleri 1908-2014" konulu teziyle 2014 yılında tamamladı. Osmanlı'dan bugüne sermaye birikimi, proleterleşme ve ulusal sorun konuları hakkında çalışıyor. Şu anda Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü'nde ders veriyor.