Sertifikalı Rekabet Hukuku Meslek içi Eğitim Seminerleri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 27 Kasım 2015- 17 Haziran 2016
Saat: 14.00-16.30
Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi, C1 Blok Kat: 3 Seminer Salonu

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama Araştırma Merkezi birlikte Rekabet Hukuku alanında Sertifika Programı düzenlemektedir. Meslek içi eğitim seminerleri şeklinde, her ay bir adet olmak üzere, toplam sekiz seminer dersi yapılacaktır. İstanbul Adliyesi Konferans salonunda gerçekleşecek olan bu seminer derslerinin her biri takriben iki buçuk saat sürecektir. Altı seminer dersine katılanlar sertifika almaya hak kazanacaktır. 

Katılım ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi için:  rhm@bilgi.edu.tr  /  rhm.bilgi.edu.tr

PROGRAM

SEMİNER 1 / 27 Kasım 2015, Cuma
Rekabet Hukukuna Giriş
Prof. Dr. Yılmaz Aslan (Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Rekabet hukukunun konusu ve amacı nedir? Rekabet hukukunda hangi davranışlar ve anlaşmalar yasaklanır? Türk hukuk sistemi içerisindeki konumu ve vasfı nedir? Rekabet hukuku haksız rekabet hukukundan nasıl ayrılır? Rekabet hukuku kamu teşebbüslerine uygulanır mı?

SEMİNER 2 /| 18 Aralık 2015, Cuma
Kartel Anlaşmaları
Av. Gönenç Gürkaynak (ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu)
Kartel nedir? Kartel anlaşmalarında ispat standardı nedir? Uyumlu eylem karinesi pratikte ne anlama gelir? Teşebbüslerin pişmanlıktan yararlanması nasıl gerçekleşir? Kartel soruşturmalarına konu olmuş önemli endüstriler (otomotiv, çimento vs.) hangileridir? Bilgi değişimi ile kartel aynı şekilde mi değerlendirilir? Karteller için daha ağır para cezaları uygulanır mı?

SEMİNER 3 / 15 Ocak 2016, Cuma
Rekabet Hukuku ve Dağıtım Anlaşmaları
Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu (Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu)
Dağıtım anlaşmalarında (franchising, tek satıcılık, distribütörlük sözleşmeleri) yer alan hangi koşullar rekabet hukukuna aykırıdır? Sağlayıcı teşebbüsler münhasır dağıtım sistemi kurabilir mi? Sözleşme sürelerinin beş seneden uzun olmasının sonucu nedir? Seçici dağıtım sistemi ne zaman tercih edilmelidir? Bayinin internet üzerinden yaptığı satışlar yasaklanabilir mi? Bayinin yeniden satış fiyatını belirlemek hangi hallerde mümkündür? Rekabet Kurulu’nun dağıtım anlaşmalarına karşı yaklaşımı nasıldır?

SEMİNER 4 / 19 Şubat 2016, Cuma
Rekabet Hukukunda Tekeller ile Mücadele
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tekel nedir? Rekabet hukuku tekelleri yasaklar mı? Tekellerin hangi davranışları yasaklanmaktadır? Rekabet hukuku fiyata müdahale eder mi? Tekeller ürünleri birbirlerine bağlayarak satabilir mi? Tekel müşterilerine ayrımcı uygulamalarda bulunabilir mi? Rekabet Kurulu’nun tekellere dair verdiği önemli kararlar nelerdir?

SEMİNER 5 / 18 Mart 2016, Cuma
Şirket Birleşmelerinin Kontrolü
Av. Şahin Ardıyok (Baseak Ortak Avukatlık Bürosu)
Birleşme ve devralmalar için neden Rekabet Kurumu’ndan izin alınır? Rekabet Kurumu’na bildirim sürecinde nelere dikkat etmek gerekir? Hangi birleşmeler rekabet hukuku açısından risklidir? Taahhüt vermek suretiyle riskli birleşmeler için izin alınabilir mi? Birleşmeler için izin başvurusu yapılmamasının sonucu ne olur?

SEMİNER 6 / 15 Nisan 2016, Cuma
Rekabet Hukukunda Yaptırımlar ve Yargı Yolu
Av. Haluk Arı (Midas Danışmanlık A.Ş.)
Rekabet Kurumu’nun ihlal iddiaları karşısındaki inceleme süreci nasıldır? Ön araştırma ile soruşturma arasındaki fark nedir? Ne zaman soruşturma açılır? Rekabet Kurumu nasıl bilgi ve delil elde eder? İhlalin tespiti halinde para cezası nasıl hesaplanır? Çalışan ve yöneticiler de cezaya muhatap olurlar mı? Rekabet Kurulu kararlarına karşı başvurulacak yargı yolu nedir? İptal davasında hangi hususlara dikkat edilmelidir?

SEMİNER 7 / 27 Mayıs 2016, Cuma
Rekabet Hukukunun İhlal Edilmesinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Rekabet hukukunu ihlal eden teşebbüsler, verdikleri zararlardan sorumlu tutulabilir mi? Kimler davacı olabilir? Tüketiciler de davacı olabilir mi? Zarar nasıl hesaplanır? Kusur şartı aranır mı? Hakim, zarardan daha fazla (üç katı) tazminata hükmedebilir mi? Rekabet hukukuna aykırı sözleşmeler geçersiz midir?

SEMİNER 8 / 17 Haziran 2016, Cuma
Rekabet Hukukunda Uyum Programları
Av. H. Emre Önal (Gedik&Eraksoy Avukatlık Ortaklığı)
Oğuzcan Bülbül (Rekabet Uyum Grup Müdürü, Anadolu Efes)

Rekabet hukukuna uyum nedir ve neden önem taşır? Şirketlerin rekabet hukukuna uyum için ne yapmaları gerekir? Özellikle yerinde inceleme açısından şirket çalışanları hangi davranış kurallarını benimsemelidir? Risk teşkil eden yazışma biçimleri nelerdir? Uyum süreçlerinin kontrolleri nasıl yapılmalıdır?