Sempozyum: Akademide Etik

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 3 Aralık 2015, Perşembe
Saat: 14.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM 403-404

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Üstün Ergüder (Boğaziçi Üniversitesi Eski Rektörü)
Prof. Dr. Hasan Yazıcı  (İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Faküktesi Dekanı)
Doç. Dr. Itır Erhart (İstanbul Bilgi Üniversitesi Etik Komisyonu Başkanı) 

Moderatör: Prof. Dr. Atilla Eriş (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumda, akademik kariyer ve üretimin farklı aşamaları ve dallarında karşılan sorunlar irdelenerek hem lisanüstü seviyedeki öğrenciler hem de genç akademisyenler için farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi: http://isetigi.bilgi.edu.tr/