Sempozyum: "Yiyecek, İçecek, Güzel Giysi ve Hayatın Tatlı Yanları: Osmanlı İmparatorluğu’nda Tüketim"

güncelleme: yayınlama:

"Food, Drink, Fine Clothes and the Good Things of Life: Consumption in the Ottoman Empire" 

Tarih: 19-20 Aralık 2015
Saat: 09.30-17.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, Mütevelli Heyet Toplantı Odası

Katılımcılar:
Tülay Artan (Sabancı University)
Gülhan Balsoy (İstanbul Bilgi University)
Arif Bilgin (Sakarya University)
Marloes Cornelissen (Sabancı University)
Rosita D'Amora (Università del Salento)
Suraiya Faroqhi (İstanbul Bilgi University)
Malte Fuhrmann (Turkish-German University) 
Priscilla Mary Işın (Researcher-Author)
Philippa Lacey (University of East Anglia)
Rhoads Murphey (İpek University)
Hedda Reindl-Kiel (Universitaet Bonn)
Stefan Rohdewald (Universitaet Giessen)
Aslı Sağıroğlu Arslan (Erciyes University)
Özge Samancı (Yeditepe University)
İklil Oya Selçuk (Özyeğin University)
Ahmet Yaşar (Fatih University)

Bu sempozyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmiştir. Sempozyumun dili İngilizce'dir; çeviri hizmeti sunulamayacaktır.
Bilgi için: zeynep.gokce@bilgi.edu.tr


"Osmanlı tarihinde tüketim olgusu, şimdiye kadar az çalışılan bir konudur. Oysa, her toplumda üretim-tüketim, ayrılması mümkün olmayan bir ikilidir. Biri olmadan diğeri de olamaz. Üstelik en yoksul insanlar bile çok az da olsa yiyecek, giysi ve benzeri nesneler tüketmek zorundadır. Bu bağlamda bir konuşmacımız, yoksul kadınların tüketimini ele alacaktır.

Ayrıca, toplantımızda "yiyecek ve içecek" konusuna özel bir yer ayıracağız. Kahve tüketimi bazen sanıldığının aksine sadece kentsoyluların imtiyazı değilken, Osmanlı dünyasında boza içmek bazı seçkinler tarafından "ayak takımına mahsus" bir tüketim tipi olarak değerlendirilmiştir. Yiyeceklere gelince; zeytinyağı ve sadeyağ ikilisi gündeme geldiği gibi, meyve tüketimine de yer verilecektir. Tüketimin bir başka önemli yanı ise, giysi ve ziynet eşyasıdır; özellikle vefat etmiş insanların terekelerini içeren dokümanlarda bu eşyaya epey yer ayrılmıştır. Giysi ve ziynet eşyası önemli birer prestij göstergesi olmaktadır. Örneğin ikinci Viyana kuşatmasının komutanı olan Kara Mustafa Paşa, IV. Mehmed'in emriyle öldürüldüğü zaman, terekesinde elmasların çokluğu göze çarpmıştır. Bunlar gösterişli takı mıydı, yoksa sadrazam bu değerli taşları ilerisi için planlanan seferlerin finansmanı için ayırmış mıydı? Terekesi incelendiğinde bu soruya belki bir ölçüde yanıt verilebilir."