Çarşamba Konuşmaları-18: "Türkiye Televizyon Haberlerinin Üretim Sürecinde Kürtlerin Temsilinde Seküler ve İslami İdeolojilerin Rolü"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 9 Aralık 2015, Çarşamba
Saat: 17.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Ozan Aşık

Çarşamba Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

 

"Haberde ulusal toplulukların nasıl çerçevelendiği üzerine geniş bir literatür vardır. Ekrandaki haber izleyiciyle buluşmadan önce, haberin üretim sürecinde ulusal topluluk imajların nasıl inşa edildiği ise üzerinde fazla çalışmamış bir alandır. Bu sunumda haber çalışanlarının üretim sürecinde Kürtleri nasıl tanımladıkları ve kategorize ettikleri tartışılacaktır. Bu çalışma, “Secularbiz” (zaman zaman AKP hükümetine muhalefet eden ve önde gelen bir seküler kanal olarak bilinmektedir) ve “İslamicbiz” (koyu AKP destekçisi İslami bir kanal olarak bilinmektedir) şeklinde adlandırdığım iki ana akım televizyon kanalının haber dairesinde 2011-2012 yılları arasında gerçekleştirilen etnografik saha çalışmasına dayanmaktadır. Araştırmanın ilk sonuçları, her iki haber dairesinin de, Kürtlere ilişkin geleneksel milliyetçi ve militarist haber söylemini reddebildiklerini ancak gazetecilerin birbiriyle çatışan seküler ve İslamcı ideolojilerinin haber üretiminde Kürt kimliğinin temsiline yansıdığını ortaya koymaktadır. Temsiliyet pratiklerindeki bu ideolojik ayrışma, Türkiye’nin siyasi ve sosyal hayatında İslami-seküler hat üzerinden gelişen kutuplaşmanın gazetecileri nasıl etkisi altına aldığının da, bir göstergesidir. Mannheim’ın ideoloji tanımından hareket edersek bu çalışmanın argümanı şöyle özetlenebilir: Gazetecilerin Kürtleri tanımlama biçimleri, sosyal dünyayı kendi niyet ve amaçları çerçevesinde nasıl kategorize ettikleri ve kategorize ettikleri bu sosyal dünya içinde, gelecek bir sosyal düzen için, ne gibi siyasi imkanlar tahayyül ettikleriyle şekillenmektedir."

Ozan Aşık:
Ozan Aşık holds BA in Sociology from Ege University. He completed his MSc in Middle East Studies at Middle East Technical University. For his Master’s thesis, he worked on the contesting religious educational discourses and institutions in Egypt. During his fieldwork in Cairo (April-June 2005), he was affiliated with the Department of Political Science at The American University in Cairo. He is currently about to finish his PhD in Sociology at The University of Cambridge. His research focuses on television journalists in Turkish mainstream news media and how they imagine, define and categorise the Kurds and Arabs –Turkey’s two significant national ‘Others’– in the news production process. His fields of interest are sociology of the media, anthropology of news, journalism, ethnography, Islam, nationalism, and history of the modern Middle East (particularly Turkey and Egypt).