Kültür Politikaları için Örgütlenme, Protesto ve Lobicilik: Berlin Örneği

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 7 Ocak 2016, Perşembe
Saat: 18:00-20.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi Seminer Salonu

Konuşmacı: Stéphane Bauer (Berlin Kunstraum Kreuzberg/Bethanien)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları Yönetimi ve Araştırma Merkezi (KPY)'nin 2008 yılından bu yana düzenlediği KPY Konferansları’nın yedincisi "Kültür Politikaları için Örgütlenme, Protesto ve Lobicilik: Berlin Örneği" başlığıyla düzenlenecek. Bu yılki konferansın konuğu Berlin Kunstraum Kreuzberg/Bethanien yöneticisi Stéphane Bauer olacak.

Konferansın dili İngilizce’dir.

Bilgi için: Serhan Şahin serhan.sahinu@bilgi.edu.tr 

Konuşma içeriği:"To have and to need", "Coalition of the independent scene" ve "Sanat Konseyi"

Berlin'de kültür politikaları 1945'ten bu yana tarihi değişimlerle belirlenmiştir. 2010 yılında gerçekleşen son değişim; sanatçıların kendi kendilerine örgütlenmesi sonucu "Coalition of the independent scene" ve "To have and to need" isimli hareketlerin ortaya çıkması olmuştur. Bu iki grup, Berlin'deki kentsel gelişim ve kültürel üretimin ekonomik koşullarına tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Kültür kurumlarının rolünün yeniden tanımı, Berlin'in doğu kesiminin yeniden inşası ve Berlin'in Avrupa'daki kültürel üretim için bir metropol olarak inşası olan ve 90'larda Duvar'ın yıkılmasından bu yana devam eden bu değişimler aşaması bu kırılma ile sona ermiştir. Bugünkü anahtar soru ise: Berlin'in dünya metropolleri arasında ekonomik zorluklar ile mücadele eden sanatçılar için nasıl çekici olmayı sürdürebileceğidir. Bu mekan, para ve imaj üretimi alanlarında bir mücadeledir. Sanatçılar ve onların kendi örgütlenmeleri bu mücadele içinde anahtar bir rol oynamaktadır. 

Stéphane Bauer
Stéphane Bauer, Bonn Friedrich Wilhelm Üniversitesi ve Freien Universität Berlin'de Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Makroekonomi ve Psikoloji eğitimi almıştır. Stéphane 1997 yılından beri Kunstamt Kreuzberg, Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst e.V. ve Kunstraum Kreuzberg/Bethanien'de çeşitli sergilerin küratörlüğünü yapmıştır. Kendisi 2002'den beri Kunstraum Kreuzberg/Bethanien'in yöneticisi olmuştur. 2002 - 2008 yılları arasında Berlin'deki Goethe Institut tarafından düzenlenen ve uluslararası kültürel arabuluculara yönelik yıllık düzenlenen ve iki hafta süren atölyeleri yönetmiştir. 2006 yılından beri bbk'da (Berlin'de sanatı destekleyen kamu tarafından finanse edilen dernek) eğitmen olarak çalışmakta ve sergi yönetimi ve organizasyonu konusunda dersler vermektedir. 
2008'den bu yana kendisi Berlin'deki Universität der Künste'de Institute for Art in Context'te çalışmaktadır. Stéphane aynı zamanda ‘Rates für die Künste’ (Sanat Konseyi) Berlin' ve Berlin şehri için ‘Jour Fixe Bildende Kunst’ üyesidir.