Seminer: “İstanbul’daki Suriyeli Göçmenler/Mülteciler: Farklılaşmış Bekleyişler, Hareketler ve Mevcudiyet”

güncelleme: yayınlama:

"Syrian Migrants/Refugees in Istanbul: Differentiated Waits, Movements and Presence"

Tarih: 23 Şubat 2016, Salı
Saat: 15.30-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-103A

Konuşmacı: Souad Osseiran (Doktora öğrencisi, Londra Üniversitesi Goldsmiths Yüksekokulu)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  tarafından düzenlenen seminerin dili İngilizce'dir.

rc.mig@bilgi.edu.tr  /  0212 311 53 50  /  http://GOC.bilgi.edu.tr

"2011’de Suriye’deki devrimin başlangıcından itibaren şiddetten kaçan birçok Suriyeli göçmen/mülteci Türkiye’ye geldi. Kitlesel akının başlangıcından itibaren birçok Suriyeli göçmen/mülteci Türkiye’nin güney illerindeki devlet kontrolündeki kamplar veya başka şehirlere gitmek yerine İstanbul’a gelmeyi tercih ettiler. Bazıları İstanbul’a yeni bir yaşam kurmak amacıyla bazıları da Avrupa’ya devam etmek amacıyla geldiler. Bu araştırmada Suriyeli göçmenlerin/mültecilerin İstanbul’daki bekleme pratiklerine odaklanıyorum. Bekleme pratiklerini araştırarak, geçicilik, hareket ve belirsizlik arasındaki kesişimleri incelemekteyim. Suriyeli göçmenlerin/mültecilerin Avrupa’ya hareketlerinin hızını ve Türkiye’de süregelen mevcudiyetlerinin temel şartlarını etkileyen farklı bekleyişlere onları zorlayan çeşitli aktörlerle ilişkilendiklerini öne sürüyorum. Bu aktörler kaçakçılardan, aile üyelerine ve diğerleri yanı sıra Türkiye, Suriye, Avrupalı devletler gibi ülkelere uzanıyor. Buna karşılık, Suriyeli göçmenler/mülteciler hareket edip bekleyişi sonlandırmak, karşılaştıkları belirsizlikle mücadele etmek için İstanbul’dayken ilişkiler geliştirmek veya devletlerin kişilerin giriş ve çıkışlarını yönetmek üzerindeki egemenliğini gaspetmek gibi çeşitli yollarla bu aktörlerle ilişkilerini etkiliyorlar. Landolt ve Goldring’i (2013) temel alarak, çeşitli aktörlerin Suriyeli göçmenlerin/mültecilerin bekleyişlerini bir küme olarak etkileme yollarını inceliyorum. Bu seminerde, Temmuz 2012-Aralık 2013 döneminde İstanbul’daki Suriyeli göçmenlerle/mültecilerle yürütülen etnografik saha çalışmasıyla elde edilen verileri sunacağım. Ayrıca, saha çalışmasından itibaren bir aktör olarak Türkiye devletinin uygulamalarındaki değişiklikler üzerine toplanan veriler ile ilk araştırmaya katılan görüşmecilerin bazılarıyla gerçekleştirilen tamamlayıcı mülakatlardan elde edilen verilerden de faydalanacağım. "


Souad Osseiran:
Souad Osseiran Londra Üniversitesi Goldsmiths Yüksekokulu Antropoloji Bölümü doktora öğrencisi. Doktora çalışmaları öncesinde ICMC Beyrut Ofisi’nde mültecilerin ABD’ye yerleştirilmeleri konusunda dosya uzmanı olarak görev yaptı. Osseiran’ın Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nden yüksek lisans (MS) derecesi bulunmaktadır.