Proje Bulguları Sunumu ve Kitap Tanıtımı: “Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi”

güncelleme: yayınlama:

Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi

Proje Bulguları Sunumu ve Kitap Tanıtımı

Tarih: 22 Şubat 2016, Pazartesi
Saat: 15.00-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, L1-Mütevelli Heyet Odası

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, yerel demokrasi sorunsalı çerçevesinde büyükşehir belediye meclislerinin yapısı ve işleyişi konusunda on ilde büyükşehir belediye meclis üyeleri ile yüz yüze görüşmelere dayanan bir araştırma gerçekleştirdi. Açık Toplum Vakfı’nın ana destekçisi olduğu, Friedrich Ebert Stiftung Derneği ve Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin de birlikte katkıda bulunduğu araştırma, 2015 yılında gerçekleştirilmiş olup sonuçları “Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi” başlığı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı
Çalışma, içerdiği konular itibariyle günümüzde yeni anayasa çalışmaları içerisinde tartışılan yerel özerklik ve demokrasi konularına da ışık tutacaktır.

"Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi" başlığı taşıyan bu kitap, ilgili yazına referansla Türkiye’de yerel düzeyde karar alma organı olan büyükşehir belediye meclislerine odaklanarak, yerel siyasetin ve yerel demokrasinin mevcut işleyişini anlamaya yönelik on ilde yürütülmüş olan araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Yerel siyasette temsil, katılım ve karar alma süreçlerine dair olan bu araştırmaya yansıyan birçok bulgu, Türkiye’de yerel düzeyde var olan sınırlı demokrasi anlayışını ve uygulamalarını açıkça göstermektedir.  Araştırma sonuçları, Türkiye’de demokratik pratiklerin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için belediye meclislerinin öneminin vurgulanması ve bu konuda kamuoyunda bilinç yaratılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen basın toplantısında, bu araştırmanın bulguları kamuoyu ile paylaşılarak yerel demokrasi sorunsalı tartışılacak ve aynı zamanda kitabın ikinci baskısı da tanıtılacaktır. İlgilenen herkes davetlidir.

rc.mig@bilgi.edu.tr   / 0 212 311 53 50

PROGRAM:

Açış Konuşması
Pınar Uyan Semerci (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

“Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi” Proje ve Kitap Tanıtımı 
Fikret Toksöz (Proje Koordinatörü)

Araştırma Yöntemi ve Bazı Öne Çıkan Bulgular
Erbay Arıkboğa (Proje Danışma Kurulu Üyesi)

Bulgular, Sonuçlar, Öneriler
Nihal İncioğlu ve Sema Erder (Proje Danışma Kurulu Üyeleri)

Soru-Cevap