Çarşamba Konuşmaları-20: “Network Yapmayı Normalleştirmek: Neoliberal Zamanda Kişisel Çıkarla Kamusal Faydayı Belirsizleştirmek"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 2 Mart 2016, Çarşamba
Saat: 17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Ufuk Coşkun

Çarşamba Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Konuşma Türkçe yapılacaktır.

Bu konuşma, Amerika Birleşik Devletleri’nde iş arayan üniversite eğitimlilerin gittiği kariyer workshoplarındaki network yapma söylevi üzerine. Kariyer uzmanları network yapmanın iş aramadaki en önemli etkenlerden biri olduğunu iddia etmekte. Katılımcı gözlemci ve mülakat verileri gösteriyor ki iş arayanlar network yapmanın önemini kabul etmelerine rağmen, kendileri network yapmakta direnmekteler. Kariyer uzmanları iş arayanları ikna edebilmek için heryerde, herkesle ve her zaman network yapılabileceğini söylemekteler. Özellikle de, uzmanlar iş arayanlara gönüllülük faaliyetlerini bir network yapma faaliyeti olarak göstermeye çalışmaktalar. Uzmanlara göre iş arayanlar hem gönüllülük yaparak topluma katkı sağlayabilir hem de aynı zamanda iş arayabilir. Bu bağlamda kişisel çıkar amaçlı bir akvitenin kamusal fayda sağlayan bir alana yayılması hem işle iş dışı faaliyetlerin hem de kişisel çıkarla kamusal fayda içeren faaliyetlerin birbiri içine geçtiği neoliberalizmin bir tezahüratı olarak değerlendirilebilir. Ufuk Coşkun: Ufuk Coşkun doktora derecesini 2016’da Arizona Üniversitesi’nden aldı. Doktora çalışmaları süresince çeşitli konularda asistan olarak araştırmalarda aktif rol aldı. Aynı üniversitede 2010-2015 yıllarında öğretim görevlisi olaral dil, cinsiyet, kimlik, kültür ve toplum konularında dersler verdi. Doktora araştırması kariyer gelişiminin sosyal ilişkiler, duygusal yönetim, ve sınıf kimliğinin kesişme noktalarını analiz etmekte. İlgi alanları çalışma sosyolojisi, kariyer gelişimi, istihdam ve kimlik olan Coşkun şu an Türkiye’de kariyer koçluğu ve insan kaynakları üzerine bir araştırma hazırlamakta.