Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu: Suriye’den gelen mülteciler sonrası mevcut durum ve çözüm önerileri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 11 Mart 2016, Cuma
Saat: 9.30-17.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Bu konferans, Hayata Destek Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve UNICEF işbirliği; İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Diakonie Katastrophenhilfe’nin katkılarıyla düzenlenmektedir.

Konferans, Türkiye’de sayıları bir milyonu bulan çocuk işçilerin yaşam koşullarını ve bu çok boyutlu sorunu çevreleyen yasal çerçeve ile mevcut durumu ortaya koymanın yanı sıra, Suriye savaşının tetiklediği insani krizle birlikte sayısı her geçen gün artan mülteci nüfus içerisinde Suriyeli çocuk işçiliği sorununu da masaya yatırmayı hedeflemektedir. Çocuk işçiliğiyle mücadele alanında çalışan hükümet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve diğer paydaşların bir araya gelerek çözüm önerilerini tartışacağı konferansın çıktıları kamuoyu ve karar alıcılarla paylaşılacak ve bu alanda başlatılacak savunuculuk kampanyasına zemin oluşturacaktır.

Konferansta İngilizce-Türkçe simültane tercüme sağlanacaktır.

Lütfen, katılımınızı 5 Mart günü mesai bitimine kadar e-posta ile dnazari@hayatadestek.org adresine bildiriniz.

PROGRAM:

09:30 – 10:00 Konferansa Kayıt

10:00 - 12:00 Birinci Oturum: Türkiye'de Çocuk İşçiliğini Masaya Yatırmak
Moderatör Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci (İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Türkiye’de çocuk işçiliğiyle mücadelede yasal mevzuat ve mevcut durum - Seda Akço (Hümanist Büro) Mevsimlik tarım işçisi çocuklarla saha uygulaması deneyimleri (Ordu ve Düzce) – Dr. Bülent İlik (Başkent Üniversitesi/Hayata Destek) Suriye’den gelen göç ve çocukların mevcut durumu - Iraz Öykü Soyalp (UNICEF) LO yaklaşımı: çocuğu sosyal çevresiyle ele alan müdahale ve politikalar - Nejat Kocabay (ILO)

12:00 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 15:00 İkinci Oturum: Suriyeli Mültecilerin Türkiye'ye Gelişi Sonrası Çocuk Sömürüsünün Farklı Yüzleri
Moderatör Dr. Sema Genel Karaosmanoğlu (Hayata Destek)

İşgücü piyasalarında en altta olanlar: Suriyeli İşçiler – Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu (Kocaeli Üniversitesi) İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Çocuk İşçilerin durumuna dair veriler – Prof. Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Hatay ve Urfa’da yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitim ve Çalışma Durumları – Sezen Yalçın (Hayata Destek) Kayıp Kuşaklar: Adana'daki Sığınmacı Çocukların Durumu – Prof. Dr. Adnan Gümüş (Çukurova Üniversitesi)

15:00 - 15:30 Kahve Arası

15:30 – 17:30 Üçüncü Oturum: Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Atılacak Adımlar
Moderatör Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Koordinasyon - Başbakanlık Göç ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Başmüşavirliği – Ercan Mutlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Perspektifinden Suriyeliler arasındaki Çocuk İşçiler ve Çözüm Önerileri – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Elif Bor, Zeynep Daldal Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocukların Korunması – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı –Emin Eraslan Mülteci Çocukların Korunması Yöntemleri - Elif Selen Ay (BMMYK)