Perşembe Konuşmaları: “The Parameters of Cultural Sustainability in Turkey”

güncelleme: yayınlama:

Daha önce 24 Mart olarak duyurulmuş olan seminer tarihi 7 Nisan'a ertelenmiştir.


Tarih:
 7 Nisan 2016, Perşembe
Saat: 18.00-20.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Seminer Salonu

Konuşmacı: Dr. Olcay Muslu Gardner (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Perşembe Konuşmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenmektedir.

Geçtiğimiz yıllar içinde müzik ve dans kültürünü de içinde barındıran ve günümüzde yok olma riski altında olan somut olmayan kültürel mirasın sürdürülebilirliği konusu etnomüzikolojik araştırmanın konusu haline gelmiştir. Bu nedenle, kültürel sürdürülebilirliğin hem kavramsal hem de uygulama düzeylerinde kritik olarak kültür politikaları etnomüzikolojik yöntemleri uygulayarak kritik incelenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu seminerde, sosyal bilimlerde sürdürülebilirliğin birbiriyle ilişkili parametreleri ve Türkiye’de kültürel uygulamaların devamı için öneriler, Batı Anadolu’da kırsal bir alan olan Domiç’te yürütülmüş saha çalışmasından sağlanmış verilere dayalı olarak oluşturulmuş bir kültürel sürdürülebilirlik modeli üzerinden anlatılacaktır.

Etkinlik dili İngilizce'dir.