Sesin Mesleki Gücü ve Eğitimdeki Rolü

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 13 Nisan 2016
Saat: 14.00-16.00
Yer: Kuştepe Kampüsü, Toktamış Ateş Konferans Salonu

Konuşmacı: Doç. Dr. İsmail Koçak (Dr. Voice Clinic)

Bu seminer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenmiştir.

Seminerde ele alınacak başlıca konular:
• Ses yönetimi
• Kariyer planlamasında olası ses problemleri
• Sesimizi koruma yöntemleri (Ses hijyeni ve ses diyeti)
• Doğru ve etkin ses kullanımına genel bakış  
• Uygulamalı nefes teknikleri
• Uygulamalı ses teknikleri