Suistimal Farkındalık Seminerleri Üniversite Buluşmaları

güncelleme: yayınlama:

Çalışan Suistimallerinin Şirketler Üzerindeki Etkileri ile Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri

Tarih: 6 Nisan 2016, Çarşamba
Saat: 14.30-17.30
Yer: Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu

Bu seminer, İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir.

PROGRAM

Açılış Konuşmaları
14.30-14.45      
Prof. Dr. Atilla Eriş (İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

14.45-15.00
Murat Oltulular (ACFE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı)

Panel
15.00-17.30  
Moderatör: Fikret Sebilcioğlu (CFE-SMMM, Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık Ortağı / ACFE Türkiye YK üyesi / TEİD YK üyesi / TKYD üyesi)
Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi)
Gökhan Bozkurt, Avukat (Paksoy Hukuk Bürosu Ortağı, TEİD üyesi)
Cengiz Gümüştüs (Esfor Güvenlik Danışmanlığı A.Ş. kurucu ortağı, ACFE Türkiye YK üyesi)

LCV: Demet Kaya  
0554 302 00 22 / Demet.Kaya@usiud.org