“Türkiye’ye Hoş Geldin” Gösterim ve Forum

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 23 Mayıs 2016
Saat: 15.30-17.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Seminer Odası

Türkiye’de şu anda üç milyona yakın Suriyeli yaşıyor ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artması kuvvetle muhtemel. Bu, ülke nüfusunda oldukça önemli bir demografik değişime işaret ediyor. Ancak Türkiye toplumu olarak Suriyeli komşularımızı tanımıyor, onlarla gerçek bir temas kurmuyor ve daha vahimi kurmak istemiyoruz. Oysa biz, değişen sayılarda da olsa, her kentte, handiyse her mahallede kapı komşumuz olan/olacak “gerçek” kişilerden bahsettiğimizin her an ayırdında olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun yanında, Türkiye'deki Suriyelilerin, özellikle ana akım medyada, yalnızca birer sayı olarak, yoğunlukla kriminalize edilerek temsil edildiklerini ve bunun akabinde, Suriyelilere karşı geliştirilen yabancı düşmanlığının toplumun geniş bir kesiminde yer bulduğunu üzülerek görmekteyiz.

Tüm bunlardan yola çıkarak, ülkedeki “sıradan” insanların zihninde gerçekleştirilecek, yeni komşularımızın “sıradan” insanlar olduklarına ilişkin bir paradigma değişikliğinin bile, yabancı düşmanlığına karşı verilecek mücadeleye bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu insanlar, heybelerinde birçok kültürel ve toplumsal değer taşıyarak yola çıkıyorlar; Türkiyelilerin bu pozitif değerlere aşina olmalarının bu mücadelede bir adım olacağını inanıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Utopictures Kolektifi'nin bu saiklerden yola çıkarak gerçekleştirmekte olduğu Türkiye’ye Hoş Geldin video portre serisinden bir dizi portre gösterimiyle, portrelerdeki öznelerin ve kolektif üyelerinin de katıldığı açık bir oturum gerçekleştirecektir. 

Etkinlik dili İngilizce ve Türkçedir.

MANİFESTO
welcometoturkey.info

“Türkiye’ye Hoş Geldin” Türkiye’deki Suriyelilerin hikâyelerini kendi dillerinden dinlemeye niyetli, kolektif bir çabadır. Mültecilerin baskın temsil biçimlerinden duyulan kişisel rahatsızlığın bir çıktısıdır; yükselen yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadeleye küçük de olsa bir katkıda bulunma isteğidir. Türkiye’de yaşayan Suriyelileri “temsil etme” gibi bir iddiası asla yoktur ama onlar hakkındaki olumsuz kalıpyargıları söküp atmaya çabalar.

Bir sona erme tarihi yoktur; gidebildiğimiz yere kadar yol alacaktır. Esasen, dayanışma içinde sürekli bir temas inşa etme aracıdır; sohbete “bahane”dir.

“Türkiye’ye Hoş Geldin” yeni komşularımızla, naif, kişisel ve kolektif bir temas etme arzusudur; burada, Türkiye’de yaşamaya karar vermiş insanlara söylemek istediğimiz sözün izdüşümüdür. Onlar istedikleri sürece beraber yaşamak üzere…


İletişim:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
rc.mig@bilgi.edu.tr