Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği: Fırsatlar ve Zorluklar

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 2 Haziran 2016
Saat: 13.30-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Kontrol Odası 

Düzensiz göçün önüne geçilmesi ve vize serbestliği diyaloğunun hızlandırılmasına yönelik girişimler şüphesiz Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasını sağlayan pozitif adımlar olarak dikkat çekiyor. Öte yandan bu gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleşmesinin, toplumun bütün katmanlarında çeşitli belirsizliklere ve kafa karışıklıklarına sebep olduğu görülüyor. Dolayısıyla “mültecilerin Türkiye sosyo-ekonomik yapısı ile iş gücü piyasasına entegrasyonu”, “Türkiye’de mültecilerin temel hak ve özgürlükleri”, “mülteci uzlaşısının vize serbestliği diyaloğu ile ilişkisi” ve “mülteci krizinin geleceği” gibi kritik noktalarda soru işaretleri oluşmuş durumda. 

İktisadi Kalkınma Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenecek seminerde, Türkiye’de konunun önde gelen uzmanları, bütün bu kritik noktalara farklı açılardan dokunan, yeni perspektifler ortaya koyan değerlendirmelerini paylaşacak. 

PROGRAM:

13.30                  Kayıt

14.00-14.10      Açılış Konuşması

14.10-14.20       Sunum
Ahmet Ceran (İKV Uzman Yardımcısı)

14.20-15.20      Panel Oturumu

Moderatör:  
Doç. Dr. Senem Aydın-Düzgit (İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Jean Monnet Kürsüsü)

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Müdürü ve Jean Monnet Kürsüsü)
Doç. Dr. Çiğdem Nas (İKV Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi)
Doç. Dr. Murat Erdoğan (Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi)
Damla Taşkın (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ve MENA Bölgesi Yetkinlik Programları Müdürü)

15.20-16.00     Soru-Cevap ve Tartışma Oturumu

Etkinliğin dili Türkçedir ve katılım 50 kişi ile sınırlıdır.

Lütfen kayıt yaptırınız.
Kayıt: aceran@ikv.org.tr / 0212 270 9300 Ahmet Ceran