Beraber Yaşamayı Konuşmak Toplantıları-5: "Beraber Yaşamak, ama Nasıl?"

güncelleme: yayınlama:

“Beraber Yaşamak, ama Nasıl?" İhtiyaçlar, Haklar ve Yapabilirlikler”

Tarih: 25 Mayıs  2016, Çarşamba
Saat: 16.00-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-303

Kolaylaştırıcılar: Laden Yurttagüler - Pınar Uyan Semerci 

"Farklı birim, merkez, fakülte ve bölüm üyeleri olarak; çatışmaların, kutuplaşmanın, herkesi bir taraftan yana olmaya zorlayan Türkiye ve dünya hallerinin konuşulup tartışılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Var olan çerçeveleri ve kalıpları sorgulayabileceğimiz, zihinlerimizi açarak sorularımızı netleştirebileceğimiz, eskiden yeniye farklı teorileri ve kavramları ele alabileceğimiz toplantılarla; her seferinde farklı bir konuya odaklanarak BERABER YAŞAMAYI KONUŞMAK istiyoruz."

İrtibat: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
rc.mig@bilgi.edu.tr / 0212 311 53 50