Türkiye'de Yolsuzluk: Algı ve Yaklaşımlar

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 16 Haziran 2016 

Saat: 09:30 - 12:30 

Yer: santralistanbul Kampüsü, E4 - 305


Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV), SELDI ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği Türkiye'de Yolsuzluk: Algı ve Yaklaşımlar adlı panel 16 Haziran’da gerçekleşecek.

SELDI Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuş bir yolsuzlukla mücadele ve iyi yönetişim ağıdır. TESEV’in de üyesi olduğu SELDI ağı, bölgedeki kamuoyu bilincini artırma ve politika önerileri geliştirmeyi hedefler. 2014 yılında, SELDI projesinin ilk aşamasında Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Raporu yayımlanmıştı. Projenin ikinci aşamasının bir ürünü olan 2016 Türkiye’de Yolsuzluk Algısı araştırması, panelde 2014 verileriyle karşılaştırmalı olarak ele alınacak; Türkiye'de yolsuzluk algısı ile yolsuzlukla mücadelede farklı yaklaşımlar tartışılacaktır.

Program:

09:30 - 10:00 Kayıt

10:00 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Aydın Uğur, TESEV Yönetim Kurulu Başkanı - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

10:15 Türkiye'de Yolsuzluk Algısı: 2014 ve 2016 Verilerinin Analizi
Prof. Dr. Hasan Kirmanoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

10:30 Yolsuzluğa Toplumsal Bakış
Bekir Ağırdır, TESEV Yönetim Kurulu Üyesi - KONDA Genel Müdürü

11:00 - 11:15 Kahve arası

11:15 - 12:30 Panel: Yolsuzlukla Mücadele Yaklaşımları
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Alper Akyüz, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi

11: 20 – 11:30 Enerji Sektöründe Yolsuzluk İncelemesi
Ceren Zeytinoğlu, TESEV Eski Uzmanı & Evren Aydoğan, TEPAV Proje Yöneticisi

11:30 – 11:40 Kamuda Yolsuzlukla Mücadele ve Kurumsal Alt Yapı
Bülent Tarhan, Emekli Başbakanlık Başmüfettişi

11:40 – 11:50 Gelişmekte Olan Ekonomilerde Yolsuzluk Algısı ve Yolsuzlukla Mücadele Teknikleri
Gönenç Gürkaynak, ELIG Ortak Avukat Bürosu Yönetici Ortağı

11:50 – 12:00 Türkiye’de Yolsuzluğa ve Şeffaflığa Sivil Sektörden Eleştirel Yaklaşım
Ali Ilıcak, Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

12:00 – 12:30 Tartışma ve Soru & Cevap