Zanaat, Eğitim ve Tasarım üzerine bir Konferans

güncelleme: yayınlama:

Tarih / Saat / Yer:  
23 Haziran 2016 /  17.00-20.00 / santralistanbul Kampüsü, E3-101 
24 Haziran 2016 / 10.00-18.00/ santralistanbul Kampüsü, Mimarlık Fakültesi Binası, KD6-Kazandibi

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde ve Ustaişi Beyoğlu Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Zanaat, Eğitim ve Tasarım alanları kendi geleneksel kalıpları dışına çıkıldığında ne tür yenilikçi ilişkilere ve deneyimlere imkan tanımaya başlar?

Bu üç alan yer yer birlikte yer yer ikilli ilişkilerde bizlere ne gibi farklı açılımlar sunabilir? Zanaat endüstri öncesi dönemde kalmış bir üretim ve yaşam biçiminden çok günümüzün endüstri sonrası dönemi için ne gibi potansiyellere sahip olabilir?  

Bu ve benzeri soruların çıkış noktasını oluşturacağı ZET Konferansı Ustaişi Beyoğlu*projesinin kapanış konferansı olup Zanaat, Eğitim ve Tasarım üzerine, yerelde proje kapsamındaki zanaatkar, çırak, tasarım öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla ve uluslararası ölçekte davetli konuşmacıların deneyim aktarımları ile bir tartışma ve değerlendirme ortamı yaratmayı amaçlar.  Konferans üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk gün protokol açılışı, projenin aktarımı ve proje filminin gösterimi ile başlayacak olan konferans ikinci günde  zanaat, eğitim ve tasarım üzerine farklı örneklerin ve deneyimlerin aktarılacağı konuşmalarla devam edecektir.Bu örnekler ile konu üzerine farklı açılımların değerlendirilmesi ve projenin ortaya koymaya çalıştığı yenilikçi anlayışa katkı sağlanması amaçlanmaktadır. İkinci gün öğleden sonra konferans ZET Forum ile devam edecektir. Forumun ilk bölümünde proje kapsamında yer alan aktörlerin değerlendirmelerine yer verilecek; ikinci kısımda belli sorular ve başlıklar üzerinden davetli konuklar ve tüm izleyenlerin katılımı ile proje adımları ve konferans konusu üzerinden ortak bir değerlendirme yapılacaktır. Konferans kapsamında yapılacak konuşmalar ve Forum Ustaişi Beyoğlu kitabında da yer alacaktır.

*Ustaişi Beyoğlu Projesi,  İstanbul Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yer almaktadır; Kültür Kenti Vakfı tarafından yürütülen projenin iştirakçi kurumları Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’dir. Proje, yaratıcı endüstrilerin İstanbul kenti özelinde sahip olduğu zanaat mahalleleri ile ilişkilerini ve bu ilişkiden doğan yaratıcı potansiyellerin görünürlüğü ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yer alan ana etkinlikler: Çağdaş Çıraklık Programı, Ustaişi Seminerleri, tasarım öğrencileri ve zanaatkarları buluşturan Yaratıcı Atölyeler, atölyelerde mekansal iyileştirilmeler ile Ustaişi Beyoğlu Festivali’dir.

Detaylı bilgi için: http://zet.bilgi.edu.tr 

PROGRAM

23 Haziran,  Perşembe 

17.00-17.30      Kayıt

17.30-18.00      Film Gösterimi ‘Ustaişi Beyoğlu’

18.00-19.00      Açılış Konuşmaları

24 Haziran,  Cuma 

10.00-10.30       Sunum
Karin-Beate Phillips (British European Design Group / Save Our Skills, İngiltere)

10.30-11.00      Sunum
Sabine Voggenreiter (PASSAGEN / Design Quartier Ehrenfeld, Almanya)

11.00-11.15      Tartışma

11.15-11.30      Kahve Arası

11.30-12.00      Sunum
Nicoline Dorsman (Design Academy Eindhoven FORUM, Hollanda)

12.00-12.30      Sunum
Zissis Kotionis (Thessaly Üniversitesi PID Master Programı, Yunanistan)

12.30-12.45     Tartışma

12.45 -13.45      Öğle Arası

13.45-14.15       Sunum
Aslı Kıyak İngin - Can Altay  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

14.15-15.30      Ustaların, Çırakların ve Öğrencilerin Deneyimleri

15.30-15.45      Tartışma

15.45-16.00     Kahve Arası

16.00-17.30      Açık-Forum

17.30-18.00      Sonuç ve Temenniler

Görseller