USTAİŞİ BEYOĞLU - “Zanaat Yeniden” Sergisi

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ID202.01/302.01 'Apprenticeship in Design' Stüdyosu öğrencilerinin işlerinin de yer aldığı “Zanaat Yeniden” Sergisi 22 Ağustos – 2 Eylül 2016 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda ziyarete açıktır. 25 Ağustos 2016 Perşembe günü saat 19.00'da açılışı gerçekleştirilecektir. 

İlgilenen herkes açılışa ve sergiye davetlidir.

Açılış Günü: 25 Ağustos 2016 Perşembe Saat:19.00
Yer:  Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu
Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad. No:121 Şişhane
https://goo.gl/maps/y7QF8cZTUC62
http://www.ustaisibeyoglu.org/

 

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu, 22 Ağustos – 2 Eylül 2016 tarihleri arasında, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında Kültür Kenti Vakfı tarafından, Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin iştirakçiliğinde hayata geçirilen Usta işi Beyoğlu Projesi “Zanaat Yeniden” sergisine ev sahipliği yapıyor!

Dünyada gittikçe azalan ve bazı bölgelerde neredeyse kaybolmuş olan zanaat tipi üretim İstanbul’da halen varlığını sürdürmektedir ve bir “ağ” yapısına bağlı olarak belli bölgelerde ve özellikle kent merkezinde kümelenir. Beyoğlu bu anlamda 19.yy’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma döneminden itibaren İstanbul’un önemli zanaat merkezlerinden biri olmuştur. Bu bağlamda Beyoğlu’ndaki zanaat atölyeleri “kaybolmakta olan” bir üretim şeklinden ziyade güncel ihtiyaç ve talepler karşısında kendilerini yenilemeyi başarabilmiş ve yaratıcı aktörlerle çalışma pratikleri geliştirebilmiştir.

Zanaat Yeniden sergisi Ustaişi Beyoğlu projesinin kapanış etkinliklerinden biri olarak, zanaatı eğitim ve tasarım temelinde ele alır ve şu soruları sorar: Zanaat atölyelerini güncel eğitim sisteminin bir bileşeni ve mekânı haline getirebilir miyiz? Usta-Çırak eğitim sistemini yeniden gündeme taşıyarak, yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen bir model haline getirmek mümkün mü?
Usta-Çırak-Atölye üçgeninden yenilikçi yöntemlerle yeniden kurgulanan zanaat anlayışının ürünlerini bu sergide deneyimleme fırsatını kaçırmayın!