Finans Cafe: Ekonomik Göstergeler

güncelleme: yayınlama:

“Seçilmiş Göstergelerle Türkiye Ekonomisinin Takibi ve Analizi”

Tarih: 14 Ekim 2016
Saat: 18.00-19:30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Konuşmacı: Eren Ocakverdi (Yapıkredi)

Seminerin ilk kısmında Bloomberg veri tabanından seçilen temel makro iktisadi göstergeler üzerinden Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gidişatına ilişkin genel değerlendirmeler yapılacaktır. İkinci kısımda ise yalın analitik yaklaşımlar yardımıyla dolar kuruna ilişkin senaryo analizleri yapılacak ve büyüme hızı ile işsizlik oranı arasındaki dinamikler gösterilecektir. Katılımcılara sertifika verilecektir. 

Kayıt için tüm başvurular cefis@bilgi.edu.tr adresine yapılacaktır. Seminerlere katılım sınırlı sayıdadır.