Sosyoloji Bölümü Konuşmaları-23: Türkiye’de Nefret Suçları: Mecliste Nefret Suçu Algısı ve Yasalaşma Süreci

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 2 Kasım 2016, Çarşamba
Saat: 17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Deniz Ünan Göktan

Çarşamba Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenmektedir. 

Bu çalışmada nefret suçu kavramının Türkiye’deki siyasi aktörler tarafından nasıl algılandığı ve bu algının nefret suçunun yasalaşma sürecini nasıl etkilediği irdelenmektedir. Özellikle Hrant Dink cinayetini takip eden süreçte, ait oldukları/ait zannedildikleri kimlik özellikleri sebebiyle mağduriyet yaşayan pek çok grup bir araya gelerek nefret suçu hakkında sivil toplum bilinci yaratmayı hedeflemiş ve nefret suçlarına karşı yasa kampanyası başlatmışlardır. Neticede 2014 yılında meclisten bir yasa geçmiştir. Çalışmada siyasilerin nefret suçu kavramına yaklaşımlarını incelemek için meclis tutanakları, araştırma ve soru önergelerinden yararlanılmıştır. Bu metinler siyasi aktörlerin kavrama farklı tanımlar getirdiğini ve nefret suçunun tanım ve kapsamında birlik sağlanamadığını göstermektedir. Nefret suçu kavramı mecliste olumlu bir çerçevede ele alınsa da geçen yasa sivil toplum taleplerini karşılamaktan uzaktır. Bu durum, yasalaşma sürecinin sivil toplum taleplerinden kopuk ilerlediği tezini doğrulamaktadır. Bununla birlikte nefret suçu, yasalaşma sürecindeki tartışmalarda araçsallaşmakta ve kavram bağlamından uzaklaşmaktadır.

Deniz Ünan Göktan:
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde geçen yıl tamamladı. Özellikle suç sosyolojisi, medya çalışmaları ve söylem analizi konularıyla ilgileniyor. Doktora tezi Türkiye'de nefret suçlarını konu alıyor.