SEÇBİR Konuşmaları-55: Çokdillilik Bağlamında Okuryazarlık Pratikleri-Tarlabaşı Örneği

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 9 Kasım 2016, Çarşamba
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Dilara Koçbaş (University of British Columbia)

SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.
www.secbir.org

Okul okuryazarlığı, aileye çocuk yoluyla nasıl taşınmaktadır? Okulun, aile içi dinamikleri değiştiren yeni bir pratik alanı yarattığı söylenebilir mi? 2014-2015 yılları arasında İstanbul’un Tarlabaşı semtinde yapılan, çokdillilik bağlamında okuryazarlık pratikleri konulu niteliksel araştırma bu sorulara odaklanmaktadır. Çalışmada, iki ailenin gündelik yaşantısı uzun soluklu ve derinlemesine gözlemlenmiştir. Bu ailelerdeki yetişkinler ya daha önce hiç okula gitmemiş ya da yaşadığı olumsuz deneyimlerden dolayı okulu erken terk etmek zorunda kalmış bireylerdir. Konuşmada, ailedeki ilk çocuğun okula başlamasıyla birlikte aile içi ilişkilenme biçimlerinin değiştiğini ortaya koyan çalışmanın detayları paylaşılacaktır.  

Dilara Koçbaş:
Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji lisans ve dilbilim yüksek lisans eğitimi almıştır. Kanada’daki University of British Columbia’da dil ve okuryazarlık eğitimi alanında doktora eğitimini tamamlayan Dilara Koçbaş’ın çiftdillilik ve dil edinimi konularında yayınları bulunmaktadır. Koçbaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.